Publisher (Nhà xuất bản quảng cáo)
Publisher (Nhà xuất bản quảng cáo)
Trong ngữ cảnh quảng cáo số, nhà xuất bản (publisher) đề cập đến các bên cung cấp không gian quảng cáo.

Nhà xuất bản là gì?

Nhà xuất bản quảng cáo (Publisher) là một công ty hoặc cá nhân sở hữu và vận hành một trang web, blog hoặc ứng dụng và cho phép các doanh nghiệp khác quảng cáo trên nền tảng của họ.

Trong ngành công nghiệp quảng cáo số, có một vài kiểu nhà xuất bản như sau:

  • Nhà xuất bản nội dung bao gồm các trang web hoặc blog chia sẻ bài viết, video hoặc các loại nội dung khác. Nhà xuất bản nội dung thường tận dụng nền tảng của họ thông qua quảng cáo, bằng cách bán không gian quảng cáo trực tiếp hoặc thông qua mạng quảng cáo.
  • Nhà xuất bản ứng dụng là các công ty hoặc cá nhân phát triển và phân phối ứng dụng di động, kiếm lợi từ quảng cáo trong ứng dụng.
  • Mạng xã hội cũng đóng vai trò như một nhà xuất bản, cho phép doanh nghiệp quảng cáo đến người dùng thông qua bài đăng tài trợ, quảng cáo và các loại nội dung tài trợ khác.

Các nhà xuất bản tạo ra lợi nhuận bằng cách nào?

Nhà xuất bản quảng cáo số có thể tạo ra doanh thu thông qua một số mô hình giá.

  • Chi phí trên mỗi lượt nhấp (cost-per-click - CPC): Nhà quảng cáo trả tiền cho bên xuất bản mỗi khi một người dùng nhấp vào quảng cáo. Mô hình giá này thường được sử dụng cho quảng cáo tìm kiếm, nơi người dùng đang tích cực tìm kiếm một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.
  • Chi phí trên mỗi nghìn (cost-per-mille - CPM): Nhà quảng cáo trả cho bên xuất bản một lượng chi phí đã định trước cho mỗi 1000 lượt xem quảng cáo. Mô hình giá CPM thường được sử dụng cho quảng cáo hiển thị, như quảng cáo banner, được hiển thị cho người dùng khi họ đang lướt một trang web hoặc ứng dụng.
  • Chi phí trên mỗi lượt cài đặt (cost-per-install - CPI): Nhà quảng cáo trả tiền cho bên xuất bản mỗi khi một người dùng tải và cài đặt ứng dụng. Mô hình giá CPI thường được sử dụng cho quảng cáo ứng dụng di động, nơi mục tiêu là khiến người dùng tải về và cài đặt một ứng dụng.
  • Chi phí trên mỗi hành động (cost-per-action - CPA): Nhà quảng cáo trả tiền cho bên xuất bản mỗi khi người dùng hoàn thành một hành động cụ thể, như điền mẫu hoặc thực hiện một giao dịch mua sắm. Mô hình giá CPA thường được sử dụng cho các chiến dịch tạo lead, nơi mục tiêu là khiến người dùng thực hiện một hành động nhất định.

Vai trò quan trọng của nhà xuất bản trong quảng cáo số

Trong bối cảnh quảng cáo số, nhà xuất bản đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp không gian quảng cáo cho nhà quảng cáo và kết nối doanh nghiệp với đối tượng mục tiêu của họ. Nhà xuất bản có một lượng lớn người dùng và cung cấp cho quảng cáo viên cơ hội đăng quảng cáo trên nền tảng của mình. Ngoài ra, một số nhà xuất bản có thể có đối tượng mục tiêu cụ thể, từ đó cung cấp cho bên quảng cáo cơ hội kết nối với nhóm người dùng tiềm năng này.

Ví dụ, một doanh nghiệp bán đồ trang bị dã ngoại có thể muốn quảng cáo trên một nền tảng xuất bản nội dung liên quan đến các chủ đề du lịch ngoài trời như cắm trại và leo núi. Một doanh nghiệp bán trò chơi di động có thể muốn quảng cáo trên một nền tảng xuất bản ứng dụng sở hữu cộng đồng người chơi game đông đảo. Một công ty bán sản phẩm làm đẹp có thể muốn quảng cáo trên một nền tảng xuất bản mạng xã hội, có đối tượng công chúng mục tiêu lớn và tương tác tích cực của những người yêu làm đẹp. Bằng cách lựa chọn nhà xuất bản với nền tảng phù hợp, quảng cáo sẽ có cơ hội tiếp cận đối tượng mục tiêu tốt hơn.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.