Organic Install (Lượt cài đặt tự nhiên )
Organic Install (Lượt cài đặt tự nhiên )
Cài đặt tự nhiên (Organic install) đề cập đến bất kỳ lượt tải ứng dụng nào xảy ra mà không có ảnh hưởng từ các nguồn truyền thông trả phí hoặc sở hữu như quảng cáo số và chiến dịch.

Cài đặt tự nhiên là gì?

Cài đặt tự nhiên (Organic install) là thuật ngữ chỉ hành động tải xuống một ứng dụng sau khi người dùng phát hiện ra nó mà không có bất kỳ tiếp xúc nào với các nguồn marketing khuyến khích từ trước. Thông thường, người dùng biết về một ứng dụng theo cách tự nhiên thông qua kết quả tìm kiếm, lướt cửa hàng ứng dụng, tìm kiếm theo từ khóa, hoặc thông qua lời giới thiệu truyền miệng.

Diễn đạt một cách chuyên ngành hơn, organic install đề cập đến khi một hành trình người dùng dẫn đến việc cài đặt không được ghi nhận phân bổ cho bất kỳ nỗ lực marketing trả phí cụ thể nào. Nếu một người dùng đã bấm vào một quảng cáo nhưng không cài đặt ứng dụng trong cửa sổ ghi nhận của tương tác này và thay vào đó, cài đặt nó sau đó - điều này cũng được tính là organic install.

Tại sao cài đặt tự nhiên lại có vai trò quan trọng?

Tỷ lệ khách hàng rời bỏ (churn rate) thấp

Lượt cài đặt tự nhiên là một trong những chỉ số giá trị nhất mà một ứng dụng nên xem xét khi đánh giá thành công. Chỉ số này cho thấy người dùng đã bị thuyết phục để tải xuống một ứng dụng mà không có bất kỳ ảnh hưởng ngoại vi nào. Thay vào đó, họ nhìn thấy giá trị của ứng dụng một cách trực tiếp. Thực tế là việc người dùng tự nguyện chọn sử dụng ứng dụng này trong số nhiều tùy chọn khác cũng có thể coi là một giá trị mà organic install mang lại. Do đó, người dùng tự nhiên cũng ít có khả năng ngừng sử dụng dịch vụ hơn so với những người dùng được điều hướng từ nguồn trả phí.

Tăng trưởng ổn định và lâu dài cho ứng dụng 

Mặc dù quảng cáo trả phí và các chiến dịch có thể mang lại cải thiện ngắn hạn đối với số lượt cài đặt và hiệu suất thương hiệu, tác động này chỉ là tạm thời và yêu cầu một lượng lớn chi phí cũng như nguồn lực để thực hiện. Ngược lại, những lưu lượng tự nhiên như truyền miệng, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và tối ưu hóa cửa hàng ứng dụng (ASO) đòi hỏi cam kết lâu dài để xây dựng và cải thiện. Các ứng dụng đang nỗ lực tăng trưởng SEO của mình có thể phải chờ đợi một vài tháng trước khi thấy kết quả rõ ràng, hay thậm chí là dấu hiệu của sự tăng trưởng. Mặc dù cần vượt qua nhiều khó khăn để đạt được mức tăng trưởng này, sự gia tăng lượt cài đặt tự nhiên được coi là đáng giá hơn nhiều so với cài đặt trả phí. Tác động của chúng cũng kéo dài và cực kỳ ổn định, mang lại cho ứng dụng vị trí xếp hạng và uy tín vững chắc.

Làm thế nào để cải thiện tỷ lệ cài đặt tự nhiên?

Thúc đẩy SEO

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) là quá trình đảm bảo rằng ứng dụng được nhìn thấy nhiều hơn trên các công cụ tìm kiếm như Google. Vị trí của trang web hoặc ứng dụng trên trang tìm kiếm càng cao thì chỉ số SEO càng tốt. SEO phụ thuộc phần lớn vào lưu lượng tự nhiên không trả phí để đánh giá hiệu suất của một ứng dụng, có nghĩa là chỉ số SEO của một ứng dụng càng cao, càng nhiều lượt cài đặt tự nhiên được dẫn đến. Marketer có thể tăng trưởng SEO bằng nhiều cách, bao gồm:

  • Nghiên cứu từ khóa: Marketer nên xác định từ khóa nào tạo ra lưu lượng cao nhất và được tìm kiếm nhiều nhất trong đối tượng nhóm mục tiêu người dùng. Đảm bảo rằng nội dung của ứng dụng hoặc trang web bao gồm những từ khóa này sẽ tăng cường tính liên quan của ứng dụng, từ đó cải thiện SEO tổng thể.
  • Phân tích đối thủ: Marketer cũng nên đảm bảo rằng họ đang theo dõi chiến lược SEO của đối thủ của họ bằng cách xem xét loại từ khóa, backlink hoặc nội dung đã xuất bản các công ty này đang sử dụng. Ứng dụng có thể tham khảo các chiến lược tương tự hoặc mô phỏng chúng để tăng cơ hội tiếp cận thương hiệu đến đối tượng khán giả mục tiêu.
  • Cải thiện SEO về mặt kỹ thuật: Đảm bảo rằng một ứng dụng không có lỗi hoặc giật lag là một yếu tố quan trọng đối với xếp hạng SEO. Technical SEO đo lường sức khỏe của một ứng dụng và kiểm tra bất kỳ khó khăn về mặt kỹ thuật nào trong ứng dụng có thể cản trở trải nghiệm người dùng. Do đó, các tính năng như tốc độ ứng dụng, giao diện người dùng (UI) và bug đều ảnh hưởng đến loại SEO này.

Tối ưu hóa cửa hàng ứng dụng (ASO)

Tối ưu hóa cửa hàng ứng dụng (App Store Optimization - ASO) là quy trình tăng khả năng hiển thị của một ứng dụng trong cửa hàng ứng dụng. Tương tự như SEO, ASO đóng vai trò hữu ích trong việc tăng xếp hạng cửa hàng ứng dụng và tăng khả năng tiếp cận đến với người dùng. ASO sử dụng các chỉ số được gọi là thẻ, đó là những nhãn khác nhau của các danh mục mà các nhà phát triển có thể phân loại ứng dụng của họ vào. Việc đặt thẻ cho một ứng dụng sao cho nó bao gồm những từ khóa phù hợp nhất là quan trọng nhất để cải thiện ASO.

Lời truyền miệng (WOM)

Truyền miện (Word-of-Mouth - WOM) là khi thông tin về một ứng dụng tự nhiên lan truyền giữa người dùng và thuyết phục họ tải xuống ứng dụng. Có các tính năng như chia sẻ trong ứng dụng có thể giúp mở rộng WOM và cải thiện tỷ lệ cài đặt tự nhiên.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.