MVPD (Multichannel Video Programming Distributor) - Phân phối lập trình video đa kênh
MVPD (Multichannel Video Programming Distributor) - Phân phối lập trình video đa kênh
Nhà phân phối lập trình video đa kênh, (Multiple Video Programming Distributor - MVPD) là một công ty hoặc dịch vụ cung cấp nhiều kênh thông tin đa dạng thông qua mạng truyền hình có dây hoặc không dây như cáp hoặc vệ tinh.

MPVD là gì?

Nhà phân phối lập trình video đa kênh (Multichannel Video Programming Distributor - MVPD) đề cập đến một công ty hoặc dịch vụ cung cấp nhiều kênh truyền thông đa dạng đến các thuê bao thông qua mạng truyền hình có dây hoặc không dây. Loại hình này bao gồm các nhà cung cấp truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh cung cấp các chương trình phát sóng trực tiếp hoặc theo yêu cầu. Một số ví dụ về MVPD là Cable One, Cox, DirectTV, Frontier và Verizon FiOS.

Tại sao MVPD lại có vai trò quan trọng?

MVPD đóng vai trò quan trọng bởi chúng cung cấp quyền truy cập đến một loạt các chương trình truyền hình đa dạng, bao gồm nội dung trực tiếp và theo yêu cầu. MVPD cung cấp cho người tiêu dùng phương pháp duy trì kết nối với các chương trình và sự kiện yêu thích của họ cũng như khám phá các tùy chọn chương trình mới một cách tiện lợi và tiết kiệm.

MVPD cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phân phối chương trình cấp địa phương và quốc gia, bao gồm tin tức, thể thao và các sự kiện trực tiếp khác. Chúng giúp đảm bảo rằng những chương trình này đến được một đối tượng rộng lớn, đồng thời có thể đóng góp vào sự đa dạng và chất lượng tổng thể của các chương trình có sẵn cho khán giả đại chúng.

Ngoài ra, MVPD cung cấp một nguồn thu nhập quan trọng cho ngành công nghiệp truyền hình, bao gồm cả việc sản xuất và phân phối chương trình. Điều này giúp hỗ trợ việc phát triển và sản xuất nội dung mới, có thể mang lại lợi ích cho cả người xem nói riêng và ngành công nghiệp nói chung.

Điểm khác biệt giữa MVPD và vMVPD

vMVPD (Virtual Multichannel Video Programming Distributor) và MVPD thường được so sánh với nhau. Vậy chúng khác nhau như thế nào?

Một khác biệt quan trọng là phương thức truyền tải. MVPD chuyển dữ liệu chương trình qua các phương tiện truyền thống như cáp coaxial hoặc đĩa vệ tinh. Dịch vụ sau đó sử dụng một hộp thu để kết nối và quản lý chương trình với hệ thống TV. Ngược lại, vMVPD truyền tải chương trình độc quyền thông qua Internet, cho phép người đăng ký sử dụng dịch vụ linh hoạt và tiện lợi hơn - bởi họ có thể truy cập chương trình từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối mạng.

Một khác biệt khác là loại chương trình được cung cấp. MVPD thông thường cung cấp một sự kết hợp giữa chương trình được phát sóng trực tiếp và theo yêu cầu, bao gồm cả các kênh địa phương và quốc gia, cũng như các kênh cao cấp và chương trình chuyên sâu. Ngược lại, vMVPD thường tập trung hơn vào các chương trình theo yêu cầu và có thể không cung cấp nhiều kênh trực tiếp.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.