Mobile malware (Phần mềm di động độc hại)
Mobile malware (Phần mềm di động độc hại)
Phần mềm độc hại trên di động (Mobile malware) là các loại phần mềm được thiết kế để tấn công thiết bị di động, nhằm chiếm quyền truy cập trái phép, đánh cắp thông tin cá nhân hoặc thực hiện các hành động ác ý khác.

Mobile malware là gì?

Phần mềm độc hại trên di động (Mobile malware) là một loại phần mềm được thiết kế đặc biệt để tấn công các thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy tính bảng. Mục tiêu của chúng là chiếm quyền truy cập vào thiết bị trái phép, đánh cắp thông tin cá nhân hoặc thực hiện các hoạt động ác ý khác mà không có sự đồng thuận và biết đến từ người dùng. Các ví dụ về mobile malware bao gồm virus, trojan, spyware và adware.

Cơ chế hoạt động của mobile malware

Phần mềm độc hại trên di động thường hoạt động bằng cách lợi dụng các lỗ hổng trong hệ điều hành hoặc ứng dụng cụ thể trên thiết bị di động. Một khi đã có quyền truy cập vào thiết bị, mobile malware có thể thực hiện nhiều hành động độc hại như:

  • Đánh cắp các thông tin nhạy cảm như thông tin đăng nhập, thông tin ngân hàng và dữ liệu cá nhân
  • Giám sát người dùng bằng cách kích hoạt camera hoặc microphone của thiết bị
  • Gửi tin nhắn văn bản hoặc thực hiện cuộc gọi đến các số điện thoại có chi phí cao
  • Hiển thị quảng cáo không mong muốn hoặc chuyển hướng người dùng đến các trang web độc hại
  • Sử dụng thiết bị để tấn công các thiết bị hoặc mạng lưới khác
  • Các phần mềm độc hại này có thể lan truyền qua nhiều phương tiện, như các ứng dụng độc hại, tin nhắn văn bản, tệp đính kèm email hoặc bằng cách truy cập các trang web đã bị xâm phạm. Khi được cài đặt, chúng có thể chạy ẩn sau nền và tránh phát hiện bằng cách ẩn biểu tượng của mình và làm giả tên quy trình.

Các phần mềm độc hại này có thể lan truyền qua nhiều phương tiện, như các ứng dụng độc hại, tin nhắn văn bản, tệp đính kèm email hoặc bằng cách truy cập các trang web đã bị xâm phạm. Khi được cài đặt, chúng có thể chạy ẩn sau nền và tránh phát hiện bằng cách ẩn biểu tượng của mình và làm giả tên quy trình.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.