Mobile attribution (Phân bổ di động)
Mobile attribution (Phân bổ di động)
Phân bổ di động (Mobile attribution) là quá trình xác định và ghi nhận phân bổ cho các điểm chạm khác nhau đã dẫn đến chuyển đổi cho một ứng dụng di động.

Phân bổ di động là gì?

Phân bổ di động đề cập đến việc xác định và ghi nhận phân bổ cho các điểm chạm và chiến dịch quảng cáo khác nhau đã dẫn đến một chuyển đổi liên quan đến ứng dụng di động. Mục tiêu của phân bổ di động là nhằm hiểu rõ nỗ lực marketing nào đã thúc đẩy được những hành động người dùng có giá trị nhất, từ đó nhà quảng cáo có thể tối ưu hóa chiến dịch của họ và phân phối nguồn lực một cách hiệu quả hơn.

Điểm chạm và chuyển đổi

Điểm chạm (Touchpoint) và Chuyển đổi (Conversion) là hai thành phần chính của phân bổ di động.

Điểm chạm là gì?

Điểm chạm là một tương tác dẫn đến chuyển đổi, như mở một thông báo, hiển thị quảng cáo banner, hoặc nhấp chuột vào quảng cáo tìm kiếm. Các điểm chạm này có thể xảy ra trên các thiết bị khác nhau, vào các thời điểm khác nhau và qua các kênh khác nhau. Chúng có thể được kết nối và sử dụng để theo dõi hành trình của người dùng từ nhận thức ban đầu cho đến chuyển đổi. Trong phân bổ di động, các điểm chạm cung cấp dữ liệu có thể được sử dụng để hiểu thêm về hành trình người dùng trải qua trước khi chuyển đổi. Chúng giúp xác định xem kênh và chiến lược tiếp thị nào có vai trò hiệu quả nhất trong việc thúc đẩy chuyển đổi. Nói một cách ngắn gọn, các điểm chạm là cơ sở chính để hiểu rõ hành trình của người dùng và hiệu quả của các kênh quảng cáo khác nhau trong phân bổ di động.

Chuyển đổi là gì

Chuyển đổi trong phân bổ di động thường đề cập đến việc cài đặt ứng dụng hoặc các sự kiện trong ứng dụng, như mua sắm, đăng ký dịch vụ, hoặc hoàn thành một cấp độ trong một trò chơi. Đây là mục tiêu cuối cùng của phân bổ di động và được sử dụng để đo lường hiệu quả của các điểm chạm khác nhau. Việc biết được điểm chạm nào dẫn đến nhiều chuyển đổi nhất giúp nhà quảng cáo tối ưu hóa chiến dịch và phân phối kênh của họ.

Quy trình của phân bổ di động

  1. Thu thập dữ liệu: Bước đầu tiên trong phân bổ di động là thu thập dữ liệu từ các điểm chạm khác nhau. Để thu thập dữ liệu về điểm chạm, nhà quảng cáo sử dụng các đối tác đo lường di động (Mobile Measurement Partner - MMP) để theo dõi các điểm chạm khác nhau qua nhiều kênh. MMP sử dụng các công nghệ đa dạng như liên kết theo dõi, API S2S và referrer để theo dõi hành vi người dùng cũng như thu thập dữ liệu.
  2. Mô hình phân bổ - Attribution modelling ghi nhận cho mỗi điểm chạm trong việc chuyển đổi bằng cách tính toán đóng góp của mỗi điểm chạm dựa trên phương pháp mô hình hóa. Có nhiều phương pháp mô hình hóa phân bổ có thể được sử dụng, chẳng hạn như first-click, last-click, multi-touch và nhiều phương pháp khác. Mỗi mô hình sẽ gán các trọng số phân bổ khác nhau cho các điểm chạm khác nhau xuyên suốt hành trình của người dùng.
  3. Phân tích: Dữ liệu được phân tích để hiểu rõ điểm chạm nào là hiệu quả nhất trong việc thúc đẩy chuyển đổi.

Tại sao phân bổ di động có vai trò quan trọng đối với nhà quảng cáo?

Hiểu rõ hành trình của người dùng

Phân bổ di động cung cấp cái nhìn sâu sắc về hành trình của người dùng, từ nhận thức ban đầu đến chuyển đổi. Hiểu rõ hành trình của người dùng giúp nhà quảng cáo xác định các điểm chạm hiệu quả nhất và tối ưu hóa chiến dịch để thúc đẩy nhiều chuyển đổi hơn.

Tối ưu hóa chiến dịch

Phân bổ di động giúp nhà quảng cáo hiểu rõ kênh và chiến lược quảng cáo nào hiệu quả nhất trong việc thúc đẩy chuyển đổi. Thông tin này có thể được sử dụng để tối ưu hóa chiến dịch và phân phối nguồn lực cho các kênh hiệu quả nhất. Bằng cách tối ưu hóa chiến dịch, nhà quảng cáo có thể cải thiện trải nghiệm người dùng, từ đó thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

Đo lường hiệu quả marketing

Không có phân bổ di động, nhà quảng cáo sẽ gặp khó khăn khi đo lường hiệu quả của các chiến dịch. Phân bổ di động cung cấp dữ liệu về tỷ lệ chuyển đổi - số người dùng chuyển đổi chia cho tổng số người dùng, và các chỉ số quan trọng khác có thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất của một ứng dụng di động.

Xác định các điểm cần cải thiện

Phân bổ di động cũng mang lại cái nhìn sâu sắc về những khu vực trong ứng dụng cần cải thiện. Ví dụ, nếu tỷ lệ chuyển đổi thấp trên một trang cụ thể của ứng dụng, nhà phát triển có thể sử dụng thông tin này để cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang đó, từ đó thúc đẩy nhiều chuyển đổi hơn.

Ra quyết định dựa trên dữ liệu

Phân bổ di động giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì phụ thuộc vào trực giác hoặc giả định. Bằng cách phân tích dữ liệu từ các điểm chạm và chuyển đổi, nhà quảng cáo có thể nắm được điểm gì đang hoạt động tốt và ngược lại, từ đó đưa ra quyết định phù hợp.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.