Mediation platform (Nền tảng dàn xếp)
Mediation platform (Nền tảng dàn xếp)
Các nền tảng dàn xếp (Mediation platform) hoạt động như một bên trung gian giữa ứng dụng di động, nhà xuất bản và mạng quảng cáo, quản lý mối quan hệ giữa hai nguồn cung cầu để phục vụ quảng cáo đạt hiệu suất cao nhất và tối đa hóa doanh thu quảng cáo.

Mediation platform là gì?

Nền tảng dàn xếp (Mediation platform) là hệ thống phần mềm hoạt động như một trung gian giữa ứng dụng di động, nhà xuất bản và các mạng quảng cáo. Nền tảng này dàn xếp quá trình mua bán không gian quảng cáo bằng cách quản lý mối quan hệ giữa hai nguồn cung cầu, giúp tối đa hóa doanh thu quảng cáo cho tất cả các bên liên quan. Ngoài ra, nền tảng đóng vai trò như một bên trung gian giữa nhà xuất bản và mạng quảng cáo, xác định mạng quảng cáo nào có thể đưa ra giá đặt cao nhất cho mỗi lần hiển thị. Bằng cách này, nền tảng trung gian đảm bảo rằng những quảng cáo hiệu suất tốt nhất sẽ được trình phát đến người dùng, đồng thời tạo ra doanh thu quảng cáo cao nhất có thể cho cả nhà xuất bản và mạng quảng cáo.

Tại sao mediation platform lại có vai trò quan trọng?

Một trong những lợi ích chính của các nền tảng trung gian là khả năng cung cấp các công cụ phân tích và báo cáo giá trị. Những công cụ này giúp nhà xuất bản hiểu về hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo cũng như đưa ra quyết định sáng suốt về loại quảng cáo và thời điểm phát hành phù hợp. Mức độ thông tin này giúp nhà xuất bản tối ưu hóa chiến dịch của họ, từ đó đạt được tác động tối đa và có thể điều chỉnh chiến lược theo thời gian thực dựa trên những thay đổi của tình hình.

Một ưu điểm quan trọng khác của các nền tảng dàn xếp là khả năng tự động hóa nhiều phần của các quy trình thủ công liên quan đến quảng cáo, chẳng hạn như đấu giá và quản lý không gian quảng cáo. Tự động hóa giúp giảm thời gian và công sức cần thiết để quản lý chiến dịch, giải phóng nhà xuất bản và nhà quảng cáo để tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng khác.

Cuối cùng, các nền tảng này một cung cấp môi trường trung lập cho quá trình mua bán không gian quảng cáo. Môi trường trung lập này đảm bảo rằng tất cả các bên có thể tập trung vào việc đạt đến giải pháp có thể chấp nhận được, đồng thời tất cả mọi người đều hợp tác hướng đến một mục tiêu chung.

Cơ chế hoạt động của mediation platform

Các nền tảng dàn xếp hoạt động bằng cách làm trung gian giữa các mạng quảng cáo và nhà xuất bản, quản lý mối quan hệ giữa hai bên cung cầu để đảm bảo rằng những quảng cáo hiệu suất tốt nhất được truyền tải đến cho người dùng. Thông thường, chúng hoạt động như sau:

  1. Yêu cầu quảng cáo (Ad request): Ứng dụng của nhà xuất bản gửi một yêu cầu quảng cáo đến nền tảng dàn xếp, chứa thông tin về người dùng và không gian quảng cáo có sẵn.
  2. Lựa chọn mạng quảng cáo: Nền tảng dàn xếp sau đó đánh giá yêu cầu quảng cáo và chọn mạng quảng cáo phù hợp nhất để phục vụ quảng cáo - thường dựa trên khả năng của mạng quảng cáo trả giá cao nhất cho mỗi lần hiển thị.
  3. Phản hồi quảng cáo: Mạng quảng cáo được chọn trả về phản hồi quảng cáo cho nền tảng dàn xếp, bao gồm nội dung quảng cáo và bất kỳ thông tin nhắm mục tiêu nào.
  4. Phát quảng cáo: Nền tảng dàn xếp sau đó tích hợp phản hồi quảng cáo với ứng dụng của nhà xuất bản và trình phát quảng cáo đến cho người dùng.
  5. Phân tích và báo cáo: Nền tảng dàn xếp cũng cung cấp các công cụ phân tích và báo cáo giá trị, giúp nhà xuất bản hiểu hơn về hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo. Phân tích này bao gồm dữ liệu về lượt hiển thị quảng cáo, lượt nhấp, doanh thu, cũng như thông tin chi tiết về hiệu suất của từng quảng cáo và mạng quảng cáo.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.