Limit ad tracking (Giới hạn theo dõi quảng cáo)
Limit ad tracking (Giới hạn theo dõi quảng cáo)
Giới hạn theo dõi quảng cáo (Limit ad tracking - LAT) là một tính năng cho phép người dùng lựa chọn không nhận quảng cáo chứa nội dung được cá nhân hóa trên thiết bị iOS bằng cách từ chối sử dụng ID quảng cáo của Apple (IDFA).

Giới hạn theo dõi quảng cáo là gì?

Giới hạn theo dõi quảng cáo (Limit ad tracking - LAT) là một tính năng có sẵn trên thiết bị thuộc hệ điều hành iOS, cho phép người dùng lựa chọn liệu họ muốn cho phép các nhà quảng cáo nhận dữ liệu thu thập từ các hoạt động và sở thích của họ hay không. Dữ liệu này được gọi là IDFA (Identifier for Advertisers), và các nhà quảng cáo sử dụng nó để tạo chiến dịch quảng cáo chứa nội dung được cá nhân hóa. Bằng cách bật LAT, thiết bị của người dùng sẽ không có IDFA và dữ liệu người dùng sẽ không được gửi đến các nhà phát triển ứng dụng, nhà quảng cáo hoặc các bên thứ ba khác. Kết quả là, người dùng đã bật LAT sẽ không còn nhận được quảng cáo chứa nội dung cá nhân hóa nữa.

Tại sao giới hạn theo dõi quảng cáo lại có vai trò quan trọng?

Đối với người dùng, LAT là một phương pháp giúp bảo vệ quyền riêng tư bằng cách ngăn chặn việc thu thập và chia sẻ dữ liệu mà không có sự biết đến hay đồng thuận từ họ.

Từ góc độ của những nhà quảng cáo di động, LAT là một tính năng quan trọng cần xem xét vì một số lý do.

  • Gây ảnh hưởng đến hiệu suất của các chiến dịch marketing: Khi người dùng bật LAT, thiết bị của họ sẽ không còn gửi thông tin về các hoạt động và sở thích cá nhân của người dùng. Điều này đồng nghĩa là các nhà quảng cáo sẽ có ít dữ liệu hơn để tiến hành nhắm mục tiêu quảng cáo, dẫn đến làm giảm hiệu quả của chiến dịch.
  • Gây ảnh hưởng đến doanh thu quảng cáo: Nếu một số lượng đáng kể người dùng bật LAT, điều này có thể làm giảm số lượng quảng cáo được nhắm mục tiêu đến họ, dẫn đến sự sụt giảm trong doanh thu quảng cáo.
  • Gây khó khăn trong việc thu thập và phân tích thông tin dữ liệu marketing: LAT có thể ngăn chặn marketer thu thập dữ liệu về các hoạt động và sở thích của người dùng, gây cản trở trong việc hiểu rõ đối tượng mục tiêu và cải thiện chiến dịch.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.