Install referrer (Giới thiệu cài đặt)
Install referrer (Giới thiệu cài đặt)
Cơ chế giới thiệu cài đặt ứng dụng (Install referrer) là một mã định danh được sử dụng để theo dõi nguồn gốc của việc cài đặt ứng dụng trên các thiết bị thuộc hệ điều hành Android.

Khái niệm và cơ chế hoạt động của install referrer

Install referrer là một mã định danh theo dõi quảng cáo cho các thiết bị Android, giúp theo dõi nguồn gốc của việc cài đặt ứng dụng. Nó là một chuỗi ký tự độc nhất được gửi đến Google Play Store khi người dùng nhấp vào một quảng cáo cho ứng dụng. Chuỗi này chứa thông tin về nguồn giới thiệu, như trang web hoặc chiến dịch đã đưa người dùng đến cửa hàng ứng dụng, cũng như bất kỳ tham số giới thiệu nào được sử dụng. Khi ứng dụng được cài đặt, install referrer sẽ được gửi đến đối tác phân bổ, có trách nhiệm kết hợp nguồn giới thiệu với việc cài đặt ứng dụng trên thực tế. Quá trình này được gọi là phân bổ (attribution) và giúp nhà phát triển nắm được chiến dịch tiếp thị nào đang tạo ra nhiều lượt tải về nhất. Ngoài ra, install referrer cũng được sử dụng để ghi nhận phân bổ cài đặt ứng dụng cho nguồn giới thiệu chính xác, giúp nhà phát triển ứng dụng theo dõi hiệu suất chiến dịch tiếp thị cũng như tối ưu hóa chiến lược của họ, từ đó đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn.

Tại sao install referrer lại có vai trò quan trọng đối với nhà quảng cáo di động?

Một trong những lợi ích chính của việc sử dụng install referrer là chúng cho phép nhà quảng cáo ghi nhận phân bổ cho việc cài đặt ứng dụng đến đúng nguồn giới thiệu. Nắm bắt nguồn giới thiệu chính xác có vai trò hết sức quan trọng để marketer có thể đo lường hiệu suất chiến dịch tiếp thị một cách chính xác, đồng thời đưa ra quyết định hợp lý về phân phối ngân sách quảng cáo. Ví dụ, nếu một marketer chạy chiến dịch quảng cáo di động trên hai kênh khác nhau - A và B, install referrer sẽ giúp xác định chiến dịch nào tạo ra nhiều lượt cài đặt ứng dụng nhất. Như vậy, nhà quảng cáo có thể tối ưu hóa chiến dịch trên kênh A để tăng cường lượng cài đặt ứng dụng hơn, hoặc chuyển ngân sách từ kênh B sang kênh A nếu kênh này có hiệu suất cao hơn.

Bên cạnh đó, install referrer còn có thể được sử dụng để theo dõi hiệu suất của các sáng tạo nội dung, vị trí quảng cáo và chiến lược nhắm mục tiêu khác nhau. Điều này giúp nhà quảng cáo hiểu rõ những chiến lược đang hoạt động tốt, cũng những chiến lược đang cần được điều chỉnh hoặc hủy bỏ.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.