In-app bidding (Đấu thầu quảng cáo trong ứng dụng)
In-app bidding (Đấu thầu quảng cáo trong ứng dụng)
Đấu thầu quảng cáo trong ứng dụng (In-app bidding) là một phương pháp quảng cáo lập trình sẵn, trong đó các sàn quảng cáo cạnh tranh trực tiếp để phục vụ một quảng cáo đến người dùng trong thời gian thực.

In-app bidding là gì?

Đấu thầu quảng cáo trong ứng dụng (In-app bidding) là một phương pháp quảng cáo được lập trình sẵn, trong đó nhiều sàn quảng cáo cạnh tranh trực tiếp để phục vụ một quảng cáo cho người dùng trong một ứng dụng di động. Thông thường, in-app bidding sử dụng định dạng đấu giá thống nhất, nơi tất cả các sàn quảng cáo tham gia cạnh tranh trong một phiên đấu giá duy nhất để đặt quảng cáo. Điều này tạo điều kiện cho một quá trình công bằng và minh bạch hơn, vì tất cả các bên đều có cơ hội bình đẳng để đấu giá không gian quảng cáo.

Tại sao in-app bidding lại có vai trò quan trọng?

Một trong những lợi ích chính của in-app bidding là khả năng trả giá và tối ưu hóa vị trí quảng cáo trong thời gian thực. Với các phương thức mua bán quảng cáo truyền thống, giá thầu thường dựa trên dữ liệu lịch sử và có thể ít linh hoạt hơn. Ngược lại, in-app bidding cho phép xác định giá theo thời gian thực dựa trên nhu cầu hiện tại về nguồn cung quảng cáo. Điều này dẫn đến việc xác định giá chính xác và công bằng hơn, từ đó giúp cả người quảng cáo và nhà phát hành hưởng lợi.

Một lợi ích khác của in-app bidding là việc sử dụng định dạng đấu giá thống nhất. Với các phương pháp truyền thống, các sàn quảng cáo khác nhau sẽ có các phiên đấu giá riêng biệt của họ, dẫn đến một quá trình phân mảnh và ít hiệu quả. In-app bidding cho phép tất cả các sàn quảng cáo tham gia cạnh tranh trong một phiên đấu giá duy nhất để đặt quảng cáo, tạo ra một quá trình công bằng và minh bạch hơn. Điều này đảm bảo tất cả các bên có cơ hội bình đẳng để đấu giá không gian quảng cáo và người đặt giá thầu cao nhất sẽ giành chiến thắng.

In-app bidding cũng cho phép thiết lập tệp đối tượng khán giả tập trung và có giá trị hơn. Người quảng cáo có thể chọn đối tượng khán giả dựa trên hành vi trong ứng dụng, đặc điểm dân số và các dữ liệu khác, giúp cải thiện hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo. Đối tượng khán giả được nhắm mục tiêu chính xác sẽ dẫn đến tăng trưởng tỷ lệ chuyển đổi cũng như doanh thu cho cả người quảng cáo và nhà phát hành.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.