Gross rating point (GRP)
Gross rating point (GRP)
Gross Rating Point (GRP) là một đơn vị đo lường kích cỡ của tệp đối tượng khán giả đạt được bởi một chiến dịch truyền thông hoặc quảng cáo cụ thể, được tính bằng cách nhân tỷ lệ phần trăm của đối tượng khán giả mục tiêu tiếp cận được với tần suất xuất hiện của quảng cáo.

Gross rating point là gì?

Gross Rating Point (GRP) là một chỉ số đo lường kích cỡ của tệp đối tượng khán giả được tiếp cận bởi một phương tiện cụ thể hoặc chiến dịch quảng cáo. GRP thường được sử dụng trong ngữ cảnh quảng cáo truyền hình, nơi nó đại diện cho tổng số lần xuất hiện (số lần một quảng cáo được hiển thị) tạo ra bởi một lịch trình truyền hình cụ thể. Ngoài ra, GRP thường được sử dụng để so sánh kích thước tương đối của các chiến dịch khác nhau cũng như xác định tính hiệu quả chi phí của quảng cáo trên các nền tảng khác nhau.

Công thức tính GRP

Để tính GRP, cần nhân tỷ lệ phần trăm của đối tượng khán giả mục tiêu đã được tiếp cận với tần suất của chiến dịch hoặc quảng cáo. Dưới đây là công thức:

GRP = (Phần trăm đối tượng khán giả mục tiêu đã tiếp cận) × (Tần suất quảng cáo)

Ví dụ, nếu một chiến dịch tiếp cận 50% đối tượng khán giả mục tiêu và tần suất chạy quảng cáo là mười lần, thì GRP sẽ là 500 (50 x 10).

Cần lưu ý rằng tỷ lệ phần trăm của đối tượng khán giả mục tiêu thường được đo lường thông qua một cuộc khảo sát hoặc thang đo Nielsen (Nielsen rating). Tần suất là số lần quảng cáo được phát sóng trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như một tuần, một tháng, hoặc một quý.

Ngoài ra, GRP có thể được tính trong một khoảng thời gian cụ thể. Ví dụ, nếu một chiến dịch quảng cáo chạy trong một tháng và tần suất quảng cáo là 30 lần, thì GRP cho một tháng sẽ là (tỷ lệ phần trăm đối tượng khán giả mục tiêu x 30).

Tại sao GRP lại quan trọng đối với nhà quảng cáo?

GRP là một chỉ số quan trọng mà các nhà tiếp thị cần hiểu và theo dõi vì nó cung cấp một cách để đo lường sự tiếp cận và tần suất của một phương tiện cụ thể khi lập kế hoạch cho các chiến dịch quảng cáo.

Một trong những ưu điểm chính của việc sử dụng GRP là nó cho phép các nhà quảng cáo so sánh kích thước tương đối của các chiến dịch truyền thông khác nhau. Bằng cách nhân tỷ lệ phần trăm của đối tượng khán giả mục tiêu đã được tiếp cận với tần suất của chiến dịch, GRP cung cấp một đơn vị đo lường tiêu chuẩn về kích thước của tệp khán giả, có thể được sử dụng để so sánh các chiến dịch trên các nền tảng truyền thông khác nhau. Ví dụ, một chiến dịch có GRP là 500 sẽ tiếp cận một đối tượng khán giả lớn hơn so với một chiến dịch có GRP là 250, ngay cả khi đối tượng khán giả mục tiêu của chúng giống nhau.

Một ưu điểm khác của việc sử dụng GRP là nó cung cấp một phương pháp xác định tính hiệu quả chi phí của quảng cáo trên các nền tảng truyền thông khác nhau. Bằng cách so sánh GRP của một chiến dịch với chi phí mua quảng cáo, marketer có thể xác định xem nền tảng nào cung cấp giá trị tốt nhất cho chi phí quảng cáo của họ. Ví dụ, một chiến dịch có GRP là 500 trên một nền tảng nhưng chi phí gấp đôi so với một chiến dịch tương tự trên một nền tảng khác có thể không phải là lựa chọn hiệu quả về mặt ngân sách.

Hơn nữa, GRP cũng được sử dụng để đo lường ảnh hưởng của chiến dịch quảng cáo đối với đối tượng khán giả mục tiêu, đồng thời giúp nhà quảng cáo hiểu rõ về độ hiệu quả đối với khả năng tiếp cận của từng chiến dịch, từ đó đưa ra quyết định phù hợp về cách cải thiện chúng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng GRP không phải là chỉ số duy nhất cần xem xét khi đánh giá một chiến dịch truyền thông, vì nó chưa xét đến các yếu tố quan trọng khác như tương tác, tỷ lệ chuyển đổi và nhận diện thương hiệu. Nhà quảng cáo cũng nên sử dụng các chỉ số khác như tỷ lệ nhấp chuột (CTR) hay tỷ lệ chuyển đổi để hiểu rõ hơn về hiệu suất của chiến dịch.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.