Dynamic Links (Liên kết động)
Dynamic Links (Liên kết động)
Firebase Dynamic Link (Liên kết động của Firebase), được cung cấp bởi nền tảng Firebase của Google, cho phép tạo ra các liên kết động giúp người dùng dễ dàng di chuyển đến nội dung cụ thể trong ứng dụng di động hoặc trang web một cách liền mạch.
⚠️ Thông báo: Firebase Dynamic Link đã dừng hoạt động

Google gần đây đã công bố kế hoạch đóng cửa sớm Firebase Dynamic Link. Nếu bạn là một nhà phát triển hoặc nhà quảng cáo đang tìm kiếm một giải pháp thay thế, bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trong bài đăng trên blog theo liên kết dưới đây:
👉 Firebase Dynamic Links shutting down? Here’s a better option 

Tận dụng Firebase Dynamic Link

Firebase Dynamic Link được sử dụng rộng rãi bởi các nhà phát triển để cải thiện tương tác và trải nghiệm người dùng bằng cách tạo ra sự kết nối nhất quán giữa các nền tảng và thiết bị khác nhau. Những liên kết này phục vụ nhiều mục đích, như chia sẻ nội dung, mời người dùng tham gia các nhóm cụ thể, theo dõi chiến dịch marketing và hơn thế nữa.

Cơ chế hoạt động của Firebase Dynamic Link

Thiết lập

Firebase Dynamic Links có thể được thiết lập thông qua Firebase Console hoặc lập trình bằng cách sử dụng các bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) của Firebase. Người tạo có thể thiết lập nhiều khía cạnh của liên kết như URL, hành vi trên các nền tảng khác nhau và siêu dữ liệu bổ sung một cách linh hoạt.

Hỗ trợ đa nền tảng và Cấu hình

Firebase Dynamic Links hoạt động tương tự như deep linking. Chúng được thiết kế để hoạt động nhất quán trên nhiều nền tảng. Marketers và nhà phát triển có thể thiết lập các hành vi khác nhau cho liên kết động dựa trên ngữ cảnh của người dùng. Ví dụ, nếu người dùng đã cài đặt ứng dụng, hành động nhấp vào liên kết có thể mở nội dung liên quan trực tiếp trong ứng dụng. Nếu người dùng chưa cài đặt ứng dụng, liên kết có thể chuyển hướng họ đến một trang web cụ thể hoặc trang tải ứng dụng trong cửa hàng ứng dụng tương ứng. Ngoài ra, nếu cùng một liên kết đó được nhấp vào trên trình duyệt máy tính, người dùng có thể được điều hướng đến một trang web liên quan.

Theo dõi và phân tích dữ liệu

Firebase Dynamic Links cũng cung cấp tính năng phân tích và theo dõi dữ liệu. Marketers có thể xem các số liệu như số lần nhấp chuột, số lần cài đặt ứng dụng tạo ra từ nhấp chuột, và nhiều thông tin khác. Những thống kê này có thể giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu suất chiến dịch liên kết động của mình.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.