Duplicate IP (Trùng lặp địa chỉ IP)
Duplicate IP (Trùng lặp địa chỉ IP)
Trùng lặp địa chỉ IP (Duplicate IP) là một dạng gian lận quảng cáo di động nhằm tăng lượng cài đặt ứng dụng ảo bằng cách tạo ra nhiều lượt nhấp và cài đặt từ cùng một địa chỉ IP.

Trùng lặp địa chỉ IP là gì?

Trùng lặp địa chỉ IP (Duplicate IP) là một chiến thuật lừa đảo trong lĩnh vực quảng cáo di động, trong đó một cá nhân hoặc nhóm tạo ra nhiều lượt cài đặt ứng dụng từ cùng một địa chỉ IP trong khoảng thời gian ngắn. Chiến thuật này được sử dụng để làm giả số lượng tăng cài đặt ứng dụng, có thể nhằm mục đích thao túng xếp hạng ứng dụng hoặc tạo doanh thu quảng cáo một cách gian lận. Duplicate IP được coi là một dạng gian lận vì nó tạo ra một biểu đồ sai về sự phổ biến của ứng dụng, đồng thời có thể được sử dụng để đánh lừa người dùng và nhà quảng cáo.

Địa chỉ IP là gì?

Địa chỉ IP là viết tắt của Internet Protocol - Giao thức Internet, là một nhãn dán tạo thành từ các con số, được gán cho mỗi thiết bị kết nối vào mạng sử dụng Internet Protocol để giao tiếp. Nó thực hiện hai chức năng chính: xác định máy chủ hoặc giao diện mạng và cung cấp vị trí của máy chủ trong hệ thống mạng. Địa chỉ IP là các số nhị phân. Tuy nhiên thông thường chúng được hiển thị dưới dạng ký hiệu con người có thể đọc được, như IPv4 (địa chỉ 32-bit được viết dưới dạng bốn số thập phân, phân cách bằng dấu chấm) hoặc IPv6 (địa chỉ 128-bit được viết dưới dạng tám nhóm của bốn chữ số thập lục phân, phân cách bằng dấu hai chấm). Mỗi thiết bị sở hữu một địa chỉ IP độc nhất, cho phép chúng giao tiếp với nhau thông qua một mạng lưới, chẳng hạn như internet.

Cơ chế hoạt động của gian lận trùng lặp IP

Gian lận trùng lặp IP hoạt động bằng cách sử dụng phần mềm hoặc bot tự động để tạo ra nhiều lượt nhấp và cài đặt ứng dụng từ cùng một địa chỉ IP trong thời gian ngắn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một mạng các thiết bị hoặc máy chủ riêng ảo kết nối với cùng một địa chỉ IP. Phần mềm hoặc bot có thể được lập trình để mô phỏng một người dùng nhấp vào một quảng cáo hoặc cài đặt một ứng dụng, cho phép kẻ gian tạo ra một lượng lớn cài đặt ứng dụng từ một địa chỉ IP duy nhất. Chiến thuật này cũng có thể được sử dụng để tạo ra đánh giá, xếp hạng và tương tác ảo trên một ứng dụng, khiến nó trở nên phổ biến hơn so với thực tế. Ngoài ra, nó còn được sử dụng để lừa gạt hệ thống doanh thu quảng cáo bằng cách làm giảm giá trị thực tế của số lượt nhấp và cài đặt, từ đó tạo ra nhiều doanh thu hơn cho tin tặc.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.