Device ID (ID thiết bị)
Device ID (ID thiết bị)
ID thiết bị (Device ID) là một kết hợp duy nhất, ẩn danh của số và chữ được gán cho một thiết bị cụ thể như điện thoại thông minh hay máy tính bảng. ID này hoạt động như một định danh độc lập cho mỗi thiết bị, cho phép nó được nhận diện và phân biệt với tất cả các thiết bị di động khác trên thế giới.

Device ID là gì?

Trong bối cảnh ngành quảng cáo di động, ID của thiết bị được sử dụng bởi các nhà quảng cáo để theo dõi việc cài đặt ứng dụng và cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa cho người dùng. Bởi vì mã định danh này là duy nhất đối với mỗi thiết bị di động và được lưu trữ bên trong, nó có thể được đặt lại ở bất kỳ ứng dụng nào cài đặt trên thiết bị tương ứng.

Ban đầu, device ID là một định danh phần cứng (SSAID cho Android) được sử dụng để phân biệt thiết bị cho mục đích kỹ thuật. Tuy nhiên, vì mã này cũng có thể định danh người dùng, ID quảng cáo (Advertising ID) đã được giới thiệu để sử dụng riêng lẻ cho việc đo lường hiệu quả marketing, đồng thời giúp người dùng kiểm soát quyền riêng tư dữ liệu của mình tốt hơn. ID quảng cáo không chứa bất kỳ thông tin cá nhân như tên, địa chỉ hay số điện thoại nào. Ngày nay, hai thuật ngữ này có thể được sử dụng thay thế cho nhau.

Trong những năm gần đây, các quy định về quyền riêng tư của người dùng đã có những thay đổi lớn, với việc chuyển từ dữ liệu cấp người dùng sang dữ liệu tổng hợp. Cụ thể, việc giới thiệu cơ chế App Tracking Transparency (ATT) của Apple (từ iOS 14.5 trở đi) đã ảnh hưởng đến cách chủ sở hữu ứng dụng có thể thu thập dữ liệu cấp người dùng, bao gồm cả dữ liệu từ ID của thiết bị. Giờ đây, chủ sở hữu ứng dụng phải hỏi ý kiến và nhận được cho phép của người dùng để có quyền truy cập vào ID thiết bị cũng như theo dõi hoạt động của họ trong ứng dụng.

Các loại device ID phổ biến

iOS: Identifier for Advertising (IDFA)

iOS của Apple sử dụng ID thiết bị được gọi là  Identifier for Advertising (IDFA), được tạo thành từ sự kết hợp của 8 ký tự, một dấu gạch, theo sau là ba bộ 4 ký tự khác, tất cả viết hoa (ví dụ: EA7583CD-A667-48BC-B806-42ECB2B48606).

Trước khi iOS 14.5 và ATT ra mắt, người dùng mặc định đã được đăng ký để chia sẻ ID này với chủ sở hữu ứng dụng. Như đã đề cập ở trên, hiện nay người dùng sẽ tự động bị đăng xuất khỏi quy trình này, và marketer chỉ có thể truy cập thông tin nếu được người dùng quyết định cho phép theo dõi dữ liệu. 

Android: Google Advertising ID (GAID)

ID thiết bị của Android được gọi là Google Advertising ID (GAID), với định dạng được sử dụng giống như IDFA nhưng được hiển thị dưới dạng chữ thường (ví dụ: 38400000-8cf0-11bd-b23e-10b96e40000d).

Tương tự như các sáng kiến về quyền riêng tư người dùng gần đây của Apple, vào tháng 6 năm 2021, Google đã phát hành một chức năng mới trong Android 12 cho phép người dùng tắt cài đặt cá nhân hóa quảng cáo. Các ID của người dùng đã tắt sẽ được hiển thị dưới dạng chuỗi số không và không thể tiến hành theo dõi dữ liệu cá nhân.

Để có thêm giải pháp đối với các vấn đề về quyền riêng tư ngày càng tăng, Google gần đây triển khai một giải pháp đo lường quảng cáo mới trong phiên bản beta với tên gọi Privacy Sandbox for Android, cùng với kế hoạch hủy bỏ GAID. Privacy Sandbox nhắm đến mục tiêu tăng cường quyền riêng tư của người dùng bằng cách loại bỏ việc sử dụng định danh chéo ứng dụng như GAID đồng thời giới hạn việc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba, song vẫn giữ khả năng thu thập dữ liệu quan trọng về hiệu suất quảng cáo. 

Device ID được sử dụng trong quảng cáo di động như thế nào? 

Trong quảng cáo di động, ID của thiết bị được sử dụng để xác định người dùng và gán mỗi người dùng với hành vi tương ứng của họ. Đây là một công cụ hữu ích để đánh giá hiệu suất marketing của ứng dụng từ giai đoạn trước đến sau khi cài đặt.

Cụ thể, với Device ID, nhà quảng cáo có thể dễ dàng phân khúc người dùng dựa trên các định danh nhất định như loại thiết bị, vị trí địa lý hoặc hành vi sử dụng. Nhóm tệp người dùng có đặc điểm tương tự nhau cho phép doanh nghiệp có sự so sánh giữa các hành vi người dùng và xác định sự kiện marketing nào hoạt động tốt nhất dễ dàng hơn.

Dữ liệu này cũng có thể được tổng hợp để đem lại cái nhìn tổng quan về hiệu suất chiến dịch quảng cáo, cũng như nhận biết xu hướng và các hành vi người dùng phổ biến.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phân khúc khách hàng chỉ có thể được tiến hành hạn chế trong phạm vi tệp dữ liệu người dùng cho phép truy cập ID. Bên cạnh đó, thông tin từ dữ liệu có sẵn có thể không đại diện cho tất cả người dùng. Vì nhà quảng cáo không có quyền truy cập vào Device ID của những người dùng không cho phép thu thập, họ có thể bỏ lỡ một phần lớn dữ liệu đầu vào quan trọng.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.