Device ID reset fraud (Gian lận đặt lại ID thiết bị)
Device ID reset fraud (Gian lận đặt lại ID thiết bị)
Gian lận đặt lại ID thiết bị (Device ID reset fraud) là một dạng gian lận di động trong đó kẻ gian đặt lại định danh duy nhất của một thiết bị di động để né tránh các hệ thống phát hiện, sau đó sử dụng nó cho các hoạt động gian lận như tạo tài khoản giả mạo hay thực hiện các giao dịch không được cấp phép.

Gian lận đặt lại ID thiết bị là gì?

Gian lận đặt lại ID thiết bị (Device ID reset fraud) là một hình thức gian lận di động trong đó kẻ gian đặt lại định danh của một thiết bị di động bị đánh cắp hoặc tấn công để làm cho nó trông như một thiết bị mới. Điều này cho phép kẻ gian né tránh các hệ thống phát hiện gian lận dựa trên device ID và sử dụng thiết bị cho các hoạt động gian lận như tạo tài khoản giả mạo hoặc thực hiện các giao dịch trái phép. Ngoài ra, vì device ID được sử dụng để xác định một thiết bị cho các lượt nhấp quảng cáo, tải ứng dụng và mua sắm trong ứng dụng, việc đặt lại Device ID cũng có thể cho phép kẻ gian lận thực hiện các hoạt động này trong khi không được cấp phép.

Cơ chế hoạt động của gian lận đặt lịch ID thiết bị

Để đặt lại ID của thiết bị, tin tặc thường sử dụng một kỹ thuật gọi là "rooting" hay "jailbreaking," cho phép chúng có quyền truy cập vào hệ điều hành của thiết bị và sau đó sử dụng phần mềm hoặc ứng dụng chuyên dụng để thay đổi ID. Điều này có thể được thực hiện bằng cách thay đổi số IMEI (International Mobile Equipment Identity), địa chỉ MAC (Media Access Control) hoặc các định danh duy nhất khác của thiết bị.

Sau khi ID đã được đặt lại, kẻ gian có thể sử dụng thiết bị để tạo ra các tài khoản giả mạo hoặc tài khoản trùng lặp, hay thậm chí sử dụng các kịch bản tự động để tạo ra các lượt nhấp quảng cáo hoặc hiển thị giả mạo. Kiểu gian lận này có thể giúp chúng né tránh các hệ thống phát hiện gian lận dựa trên device ID và tạo ra doanh thu quảng cáo giả mạo. Ngoài ra, vì device ID được sử dụng để xác định thiết bị cho việc tải và mua sắm trong ứng dụng, việc đặt lại ID cũng có thể cho phép một kẻ gian thực hiện các hành động này một cách trái phép.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.