CPA fraud (Gian lận CPA)
CPA fraud (Gian lận CPA)
Gian lận chỉ số CPA là một dạng gian lận quảng cáo xảy ra khi nhà phát hành được trả phí cho các hành động giả mạo.

Gian lận CPA là gì?

Gian lận CPA (Cost per Action Fraud) là một loại click fraud, trong đó các tin tặc thực hiện thao tác trên quảng cáo di động để kiếm hoa hồng từ các hành động mà người dùng thực sự không thực hiện. Kiểu gian lận này có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức, bao gồm việc sử dụng bot, chèn nhấp chuột hay giả mạo thiết bị. Trong một số trường hợp, kẻ gian lận có thể sử dụng những phương pháp này để làm giảm số lượng cài đặt ứng dụng hoặc sự kiện trong ứng dụng, từ đó kiếm thêm hoa hồng từ các nhà quảng cáo.

CPA fraud vs. click injection

Click injection là một loại click fraud khác, xảy ra khi một ứng dụng của bên thứ ba chèn nhấp chuột giả mạo vào quảng cáo. Điều này có thể được thực hiện qua nhiều cách, như sử dụng phần mềm độc hại hay một SDK nhấp chèn lên. Mục tiêu của click injection là làm tăng số lượng nhấp chuột trên quảng cáo, từ đó tạo ra doanh thu ảo cho ứng dụng di động. Hậu quả đối với nhà quảng cáo là họ bị tính phí cho những cú nhấp chuột giả mạo không thực sự đến từ khách hàng, và điều này có thể dẫn đến lãng phí ngân sách quảng cáo.

Ngược lại, gian lận CPA là một dạng gian lận xảy ra khi nhà phát hành nhận thanh toán cho các hành động giả mạo. Hậu quả đối với nhà quảng cáo là họ phải trả tiền cho các chuyển đổi giả mạo, chứ không chỉ đơn giản là nhấp chuột.

Tóm lại, click injection là một loại gian lận làm tăng số lượng nhấp chuột trên quảng cáo, trong khi gian lận CPA là một dạng gian lận quảng cáo trực tuyến xảy ra khi nhà phát hành được trả phí cho các hành động giả mạo diễn ra trên ứng dụng được quảng cáo. Cả hai loại gian lận này đều có thể dẫn đến lãng phí ngân sách quảng cáo và gây ra thiệt hại tài chính đáng kể cho nhà quảng cáo.

Cơ chế hoạt động của gian lận CPA

Một trong những phương thức phổ biến nhất của gian lận CPA là sử dụng bot traffic. Kẻ gian sẽ sử dụng một mạng lưới bot để mô phỏng hoạt động của người dùng thật và tạo ra các chuyển đổi gian lận. Ví dụ, một con bot có thể mô phỏng một người dùng nhấp chuột vào một quảng cáo, hoàn thành một biểu mẫu, hoặc thực hiện một giao dịch mua sắm. Sau đó, nhà phát hành sẽ nhận được biểu phí cho hành động gian lận, mặc dù nó chưa bao giờ được thực hiện bởi một người dùng thực sự.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.