Cost per mille (CPM) - Chi phí trên mỗi nghìn
Cost per mille (CPM) - Chi phí trên mỗi nghìn
Chi phí trên mỗi nghìn (Cost per mille - CPM) đo lường chi phí của một quảng cáo cho mỗi một nghìn lượt hiển thị.

CPM là gì?

Chi phí trên mỗi nghìn (Cost per mille - CPM) là một mô hình giá được sử dụng để chỉ ra chi phí của việc hiển thị một quảng cáo trên thiết bị di động. CPM thường được sử dụng để đo lường hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo di động, vì nó cho phép nhà quảng cáo so sánh chi phí để tiếp cận một nghìn người dùng trên các nền tảng di động khác nhau hoặc qua các định dạng quảng cáo khác nhau. CPM thường được sử dụng trong quảng cáo di động để tính phí cho quảng cáo hiển thị, quảng cáo toàn màn hình, và quảng cáo video.

Tại sao CPM lại có vai trò quan trọng?

CPM cho phép marketer đánh giá hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo. Bằng cách so sánh CPM của các chiến dịch khác nhau, nhà quảng cáo di động có thể xác định xem chiến dịch nào đang thực hiện tốt nhất và chiến dịch nào không. Sau đó, họ có thể điều chỉnh chiến dịch của mình nếu cần để cải thiện hiệu suất.

Ngoài ra, các nhà quảng cáo di động có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc phân bổ ngân sách quảng cáo bằng cách hiểu về CPM của các chiến dịch. Ví dụ, nếu một nhà quảng cáo phát hiện chỉ số CPM của họ ở mức cao hơn trên một nền tảng di động cụ thể, họ có thể quyết định chuyển dịch phân phối ngân sách của mình sang các nền tảng khác với CPM thấp hơn.

Công thức tính CPM

CPM có thể được tính bằng cách chia tổng chi phí của chiến dịch cho số lần hiển thị (impressions), sau đó nhân với 1,000. Công thức cụ thể như sau:

CPM = (Tổng chi phí của chiến dịch/Tổng số lượt hiển thị) x 1,000

Ví dụ, nếu một chiến dịch quảng cáo có chi phí là $1,000 và tạo ra 1 triệu lượt impressions, CPM sẽ được tính như sau: ($1000/1,000,000) x 1000 = $1.

CPM vs. CPC

Chi phí trên mỗi lượt nhấp (Cost per click - CPC) là một mô hình giá chỉ ra chi phí của chiến dịch quảng cáo dựa trên số lần người dùng nhấp vào quảng cáo đó. Nó có thể được đo lường bằng cách chia chi phí của một chiến dịch cho số lượt nhấp mà quảng cáo nhận được. Marketer sử dụng mô hình CPC nhằm thanh toán tập trung chỉ cho người dùng đã nhấp vào quảng cáo, khiến chỉ số này trở thành một lựa chọn tốt để thúc đẩy chuyển đổi. CPC thường được sử dụng trong quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm và mạng xã hội, nơi người dùng phải nhấp vào quảng cáo để được chuyển hướng đến ứng dụng. 

Ngược lại, CPM tập trung vào lượt hiển thị quảng cáo, không phải số lượt nhấp chuột. CPM thường được sử dụng trong quảng cáo hiển thị, với mục tiêu nhằm tiếp cận một tệp đối tượng khán giả lớn hay tăng độ nhận diện cho thương hiệu thay vì thúc đẩy một hành động cụ thể như bán hàng.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.