Conversion (Chuyển đổi)
Conversion (Chuyển đổi)
Chuyển đổi (conversion) đề cập đến mục đích hoặc kết quả cuối cùng mà nhà quảng cáo mong muốn người dùng đạt được dựa trên các mục tiêu của chiến dịch.

Khái niệm chuyển đổi trong marketing 

Trong lĩnh vực marketing, chuyển đổi (conversion) đề cập khi một người dùng thực hiện một hành động hoặc mục tiêu mong muốn. Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp hoặc chiến dịch, có nhiều hành động khả dụng mà nhà quảng cáo muốn người dùng thực hiện, từ cài đặt app, đăng ký dịch vụ đến mua sắm trong ứng dụng. Chuyển đổi có thể được đo lường bằng cách xác định số lượng người dùng đã thực hiện hành động mong muốn hoặc thông qua tỷ lệ chuyển đổi. Các giá trị này rất quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả của chiến dịch và nền tảng quảng cáo. 

Tại sao chuyển đổi lại có vai trò quan trọng?

Giá trị chuyển đổi là một công cụ mạnh mẽ giúp doanh nghiệp tăng trưởng:

1. Chuyển đổi giúp trau chuốt chiến lược marketing và trải nghiệm người dùng (UX) trên các nền tảng thương hiệu khác nhau

Trước hết, chuyển đổi giúp marketer giải mã hiệu suất của từng chiến dịch và nền tảng. Dựa vào tỷ lệ chuyển đổi thành công của các chiến dịch, nhà tiếp thị sẽ có thể đánh giá xem chiến lược nào đã thành công nhất và những điều cần và không nên làm cho tương lai. Tương tự, trong một chiến dịch đơn lẻ, nhà quảng cáo có thể so sánh tỷ lệ chuyển đổi của mỗi nền tảng quảng cáo (ví dụ: ứng dụng di động, trang web, TV, v.v.) và đánh giá các kênh có thể được tận dụng thêm.

Chuyển đổi cũng giúp nhà quảng cáo nhìn thấy cách khách hàng tương tác với các thành phần Call-to-Action tích hợp trong các nền tảng quảng cáo, bao gồm việc truy cập một liên kết, đăng nhập, hoặc cài đặt ứng dụng. Tỷ lệ chuyển đổi thấp có thể chỉ ra rằng trải nghiệm người dùng (UX) chưa được phát triển và cần điều chỉnh thêm.

2. Chuyển đổi tốt liên quan mật thiết đến việc giữ chân người dùng

Chuyển đổi cho phép marketer theo dõi mức độ tương tác của người dùng, đặc biệt là nhóm người phản ứng tích cực với các chiến lược quảng cáo của ứng dụng. Về lâu dài, nhà quảng cáo có thể dẫn dắt những khách hàng tiềm năng này xuống dần các giai đoạn sâu hơn của phễu để chuyển đổi họ thành những người chi tiền thực sự, cũng như tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng tổng thể.

3. Chuyển đổi tốt sẽ giúp tăng trưởng lợi nhuận cho doanh nghiệp (ví dụ ROAS, ROI) 

Cuối cùng, vì chuyển đổi là công cụ để đo lường sự thành công của các chiến dịch marketing, việc tạo ra tỷ lệ chuyển đổi cao sẽ đóng góp vào quá trình tăng lợi nhuận. Khi chuyển đổi đo lường mức độ thành công của một chiến dịch, giá trị này tương quan trực tiếp với doanh thu tạo ra từ nó, hoặc tỷ suất lợi nhuận thu về từ quảng cáo (ROAS). Tỷ lệ chuyển đổi cũng sẽ giúp doanh nghiệp xác định phạm vi khả dụng của tỷ suất đầu tư (ROI) cho các chiến dịch trong tương lai.

Một số ví dụ về chuyển đổi 

Giá trị chuyển đổi có thể khác nhau đáng kể tùy thuộc vào chiến lược và chiến dịch của doanh nghiệp, mục tiêu, đối tượng khách hàng, vv. Dưới đây là một số ví dụ về chuyển đổi mà nhà quảng cáo có thể xem xét:

  • Cài đặt ứng dụng (Installs): Marketer có thể xác định số lượng cài đặt ứng dụng để đo lường chuyển đổi. 
  • Hành vi mua hàng (Sales): Người dùng mua sắm quần áo từ ứng dụng bán lẻ trực tuyến có thể là một điểm chuyển đổi.
  • Lượt đăng ký newsletter: Người dùng đăng ký nhận bản tin trên các nguồn xuất bản như ứng dụng tạp chí cũng có thể coi là một điểm chuyển đổi. 
  • Mua sắm trong ứng dụng (In-app purchases): Cuối cùng, người dùng thực hiện các hoạt động mua sắm trong ứng dụng cũng là một điểm chuyển đổi đáng chú ý khác.
Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.