Click validation (Xác thực nhấp chuột)
Click validation (Xác thực nhấp chuột)
Xác thực nhấp chuột (Click validation) là một kỹ thuật ngăn chặn gian lận trên quảng cáo di động, trong đó yêu cầu các đối tác quảng cáo xác nhận từng lần nhấp chuột bằng cách kết nối chúng với số lần hiển thị tương ứng. Nhờ đó, marketer có thể phát hiện những lượt click giả mạo và giảm thiểu mất mát chi phí quảng cáo.

Click validation là gì?

Để người dùng có thể nhấp chuột vào một quảng cáo, họ phải xem được quảng cáo đó hiển thị đến trước. Mặc dù logic này nghe có vẻ đơn giản, hiện nay, các đối tác quảng cáo có thể tự do ghi lại dữ liệu nhấp chuột mà không cần cung cấp cho đối tác đo lường di động (MMP) xác nhận nào về số lần hiển thị tương ứng. Do đó, kẻ gian có thể dễ dàng tránh khỏi bị phát hiện, và doanh nghiệp phải lãng phí ngân sách quảng cáo của họ để trả cho những kẻ gian lận. Click validation là một công cụ bảo vệ giúp ngăn chặn vấn đề này, bởi nó yêu cầu tất cả các đối tác quảng cáo cung cấp cho MMP tần suất hiển thị (impressions) tương ứng với tổng số liệu lượt nhấp chuột thu được.

Cơ chế hoạt động của click validation 

Quá trình triển khai click validation hoạt động theo chu kỳ hoàn chỉnh, cung cấp bảo mật và khả năng xác định phân bổ đáng tin cậy. Đầu tiên, khi một mạng quảng cáo bắt đầu hiển thị quảng cáo mục tiêu, MMP sẽ nhận được thông báo với một ID duy nhất gắn liền với hành động này. Sau đó, khi người dùng nhấp chuột vào quảng cáo, tín hiệu postback được gửi đến MMP cùng với ID hiển thị đó. MMP sẽ sắp xếp dữ liệu tổng hợp để kết hợp giữa số lần hiển thị và ID quảng cáo, xác nhận rằng lượt click đó đến từ cùng một người dùng mà quảng cáo đã trình chiếu đến. Về cơ bản, phương pháp ghép nối dữ liệu này giúp phát hiện các hành động không nhất quán dễ dàng hơn, đồng thời cung cấp phân bổ chính xác cho nhà quảng cáo. 

Những hạn chế của click validation 

Vào thời điểm mới ra mắt, click validation được tin rằng có khả năng loại bỏ hoàn toàn gian lận nhấp chuột trên quảng cáo di động, xét đến độ phức tạp và bảo mật của phương pháp này. Mặc dù chắc chắn đây là một trong những công cụ ngăn chặn gian lận đáng tin cậy nhất, click validation cũng có nhược điểm của mình.

  • Trước hết, xác thực nhấp chuột không thể ngăn chặn tất cả các loại click injections. Kẻ tấn công không còn chỉ phụ thuộc vào thông báo cài đặt để theo dõi hoạt động tải ứng dụng của người dùng. Giờ đây, chúng có khả năng phát hiện thời điểm người dùng click vào nút cài đặt, hoặc thậm chí chèn thêm một lượt click giả trong khi ứng dụng đang tải xuống.
  • Do sự xâm nhập liên tục của các thủ thuật spam và click injections, các nhà quảng cáo cũng dễ bị tấn công bằng click spamming, dẫn đến hao hụt chi phí quảng cáo của mình.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.