App stickiness
App stickiness
App stickiness xác định khả năng tiếp tục sử dụng một ứng dụng sau khi đã tải xuống của người dùng.

App stickiness là gì?

App stickiness được định nghĩa là khả năng giữ chân người dùng và duy trì sự tương tác của họ qua thời gian. Mức độ stickiness cao cho thấy người dùng thường xuyên quay lại ứng dụng và tìm thấy giá trị từ việc đó, trong khi độ stickiness thấp có thể chỉ ra rằng người dùng đang không có ý định quay lại ứng dụng hoặc không tìm thấy giá trị từ việc sử dụng. Ứng dụng có độ stickiness cao là một ứng dụng mà người dùng thường xuyên trở lại và dành nhiều thời gian trên đó. Sự gắn kết này có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như thiết kế của ứng dụng, tính dễ sử dụng hay nội dung và tính năng của nó.

Tại sao app stickiness lại quan trọng đối với quảng cáo di động?

Có một vài lý do khiến chỉ số này quan trọng trong quảng cáo trên di động:

  1. Tăng doanh thu: Giữ chân người dùng tốt sẽ dẫn đến tăng doanh thu vì người dùng trung thành có khả năng mua sắm trong ứng dụng và tương tác với quảng cáo cao hơn.
  2. ROI tốt hơn so với việc chạy quảng cáo để thu hút người dùng mới: Một ứng dụng có sự gắn kết tốt có nghĩa là chi phí để thu hút người dùng mới được đã được phân phối qua một khoảng thời gian dài, cải thiện tỷ suất lợi nhuận đối với các nỗ lực thu hút người dùng.
  3. Sự trung thành với thương hiệu: App stickiness tạo ra sự trung thành với thương hiệu của người dùng, dẫn đến các quảng cáo truyền miệng tích cực đồng thời tăng lượt tải về tự nhiên.
  4. Cải thiện trải nghiệm người dùng: Ad stickiness cũng có nghĩa là người dùng đang tìm thấy giá trị từ ứng dụng và có khả năng tiếp tục sử dụng nó, điều này có thể dẫn đến phản hồi tích cực và cải thiện trải nghiệm chung của người dùng.

Cách đo lường app stickiness

Marketers có thể sử dụng tỉ lệ stickiness để đo lường chỉ số này:

  • Stickiness ratio là tỉ lệ giữa DAU (Daily Active Users - Người dùng hoạt động hàng ngày) và MAU (Monthly Active Users - Người dùng hoạt động hàng tháng). Nó được tính bằng tần suất mà người dùng quay lại sử dụng ứng dụng chia cho tổng người dùng hoạt động.

Một điều quan trọng cần lưu ý đó là việc đo lường app stickiness là một quá trình đòi hỏi sự theo dõi liên tục và phân tích các số liệu khác nhau. Hơn nữa, việc chỉ đo lường tỷ lệ stickiness mà không kèm theo các số liệu khác như thu hút người dùng, doanh thu hay LTV là không đủ để doanh nghiệp đưa ra chiến lược quảng cáo phù hợp. Các nhà quảng cáo di động cần xem xét nhiều yếu tố để có cái nhìn toàn diện về hiệu suất của ứng dụng.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.