API (Application Programming Interface) - Giao diện Lập trình Ứng dụng
API (Application Programming Interface) - Giao diện Lập trình Ứng dụng
API (Application Programming Interface) là một bộ giao thức và quy tắc, quy định cách các chương trình phần mềm nên tương tác với nhau.

API là gì?

API là một tập hợp các giao thức và quy tắc mô tả cách các chương trình phần mềm nên tương tác với nhau. API cho phép nhiều hệ thống phần mềm tương tác và trao đổi dữ liệu một cách chuẩn hóa. API cho phép các hệ thống phần mềm khác nhau tương tác và làm việc cùng nhau, đồng thời là một thành phần quan trọng của nhiều cấu trúc phần mềm hiện đại. API có thể được sử dụng để chia sẻ chức năng của một ứng dụng phần mềm cho các nhà phát triển khác, sau đó họ có thể sử dụng chức năng đó trong ứng dụng của chính mình.

Tại sao API quan trọng?

API là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực di động vì nó cho phép nhà phát triển ứng dụng di động tận dụng chức năng của các nền tảng và dịch vụ hiện tại. Ví dụ, một nhà phát triển ứng dụng di động có thể sử dụng một API do một nền tảng truyền thông xã hội cung cấp để cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng của họ bằng thông tin đăng nhập từ mạng xã hội.

Hơn nữa, API có thể giúp nhà phát triển ứng dụng di động truy cập dữ liệu và chức năng từ các hệ thống phần mềm khác. Điều này giúp họ xây dựng ứng dụng tích hợp và phong phú hơn, mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Cuối cùng thì, API có thể giúp nhà phát triển ứng dụng di động mở rộng ứng dụng của họ một cách dễ dàng hơn. Bằng cách sử dụng API để truy cập dịch vụ và chức năng bên ngoài, nhà phát triển ứng dụng di động có thể chuyển giao một số nhiệm vụ cho những dịch vụ đó và giải phóng tài nguyên trên máy chủ của họ.

API vs SDK

Một khác biệt quan trọng giữa API và SDK là API tập trung vào việc cung cấp một bộ quy tắc và giao thức cho việc giao tiếp giữa hai hệ thống phần mềm. Ngược lại, SDK thiên về việc cung cấp cho nhà phát triển các công cụ và nguồn lực để xây dựng ứng dụng phần mềm.

Một khác biệt khác là nhà phát triển sử dụng API để chia sẻ chức năng của một hệ thống phần mềm cho nhà phát triển khác. Mặt khác, nhà phát triển sử dụng SDK để xây dựng ứng dụng sử dụng chức năng đó.

API Mở (Open API) là gì?

API mở (hoặc API công khai) là một API mà các nhà phát triển có thể sử dụng một cách công khai. Các công ty thường cung cấp API mở như một cách để cho phép nhà phát triển truy cập chức năng của hệ thống hoặc nền tảng của họ. API mở thường được sử dụng để tiết lộ chức năng của một hệ thống phần mềm cho nhà phát triển khác để họ có thể sử dụng chức năng đó trong ứng dụng của chính mình. API mở có thể truy cập qua internet, sử dụng các giao thức tiêu chuẩn như HTTP, và thường yêu cầu nhà phát triển đăng ký một API key hoặc hình thức xác thực khác trước khi sử dụng. API mở là một công cụ quan trọng để kích thích sự tương tác giữa các hệ thống phần mềm và là một thành phần quan trọng của nhiều cấu trúc phần mềm hiện đại.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.