Ad server
Một ad server là một nền tảng công nghệ giúp quản lý và phân phối quảng cáo phù hợp nhất để hiển thị trong thời gian thực. Nó hoạt động như trung tâm quản lý và phân phối quảng cáo trên nhiều trang web, ứng dụng di động và các kênh kĩ thuật số khác.

Làm thế nào để một ad server hoạt động?

Một ad server trải qua một quy trình phức tạp với độ chính xác theo mili giây để quyết định quảng cáo nào được hiển thị trên trang web của người dùng.

Quy trình bắt đầu khi các nhà quảng cáo tải nội dung quảng cáo của họ lên giao diện của ad server với các mục tiêu chiến dịch cụ thể và các chỉ số mong muốn bao gồm đối tượng mục tiêu, ngân sách và giới hạn tần suất. Khi chiến dịch được thiết lập, ad server phân tích từng quảng cáo để tạo ra các thẻ hoặc mã cần thiết cho việc phân loại.

Sau đó, nhà xuất bản tích hợp các thẻ quảng cáo này vào kho kỹ thuật số của họ để mã hóa mỗi khe quảng cáo. Bằng cách làm như vậy, họ có thể gửi yêu cầu đến ad server để lấy quảng cáo khi người dùng truy cập trang web của họ. Khi yêu cầu được nhận, ad server của nhà quảng cáo (còn được gọi là máy chủ bên thứ ba) xem xét các tiêu chí liên quan tới thông tin của người dùng (ví dụ: đối tượng mục tiêu, hành vi duyệt web, v.v.) và cài đặt chiến dịch (ví dụ: ngân sách, đối tượng mục tiêu) để cung cấp cho nhà xuất bản những quảng cáo phù hợp nhất. Quảng cáo cuối cùng được hiển thị cho người dùng, mọi thứ sẽ diễn ra trong khoảng thời gian người dùng tham gia vào trang web.

Các loại ad servers

First-party ad servers (Ad server của bên thứ nhất) và Third-party ad servers (ad server của bên thứ ba)

Ad server của bên thứ nhất do các nhà xuất bản quản lý, họ vận hành kho quảng cáo và khung đo lường để bán trực tiếp cho các nhà quảng cáo và tải lên chiến dịch của họ. Những máy chủ này có đầy đủ quyền để tự tạo thẻ và hiển thị quảng cáo mà họ tin là có lợi nhuận nhất.

Ad server của bên thứ ba được quản lý bởi bên thứ ba, và nhà quảng cáo/DSP (Demand-side platforms) là người sử dụng chính. Những máy chủ này cho phép nhà quảng cáo tương tác với nhiều nhà xuất bản để đo lường sự thay đổi và nơi hiển thị khác nhau của nội dung sáng tạo. Thông qua đó, nhà quảng cáo có thể tối ưu hóa hiệu suất chiến dịch và tận dụng tối đa dữ liệu và nội dung của họ khi phân phối quảng cáo.

Hosted servers (Ad server được lưu trữ) và  self-hosted (ad server tự lưu trữ) (hoặc mã nguồn mở - open source)

“Ad server được lưu trữ” được vận hành bởi bên thứ ba. Những máy chủ này thực hiện tất cả công việc từ A-Z, bao gồm các dịch vụ công nghệ cao, quản lý dữ liệu và bảo trì, giúp cung cấp giải pháp thuận tiện và đáng tin cậy để tận dụng chiến dịch quảng cáo cho các nhà quảng cáo. Tuy nhiên, máy chủ được lưu trữ có chi phí cao và nhà quảng cáo không có đầy đủ quyền kiểm soát dữ liệu khi một phần thuộc quyền sở hữu của nền tảng máy chủ bên ngoài.

Ad server tự lưu trữ hoặc mã nguồn mở có thể được sử dụng miễn phí bởi nhà quảng cáo và nhà xuất bản với đầy đủ quyền kiểm soát. Những máy chủ này cho phép sở hữu đầy đủ dữ liệu và mã nguồn thường được cung cấp miễn phí. Tuy nhiên, các công ty phải đảm nhận gánh nặng duy trì và vận hành dịch vụ một cách độc lập cũng như chi trả cho các plugin hoặc cài đặt bổ sung.

Sự khác biệt giữa ad server | ad network | ad exchange

Một cách đơn giản, Ad servers có thể được coi như chức năng quản lý và phân phối tất cả các quảng cáo dựa trên các tiêu chí khác nhau. Nó hỗ trợ cho các nền tảng mạng quảng cáo để mang lại hiệu quả phân phối quảng cáo của những người quảng cáo.

Các Ad network (mạng quảng cáo) có trách nhiệm giám sát quy trình giao tiếp giữa nhà quảng cáo và nhà xuất bản để hàng tồn kho được giao dịch một cách hiệu quả, nhằm đáp ứng nhu cầu của cả 2 bên. Nó hoạt động như một bên trung gian giữa nhà quảng cáo và nhà xuất bản và cầu nối khoảng trống giữa hai phía.

Các Ad exchange (sàn quảng cáo) là thị trường trực tuyến để mua bán trực tiếp hàng tồn kho quảng cáo thông qua việc đấu giá thời gian thực (RTB). Chúng được coi là bên trung gian giữa các mạng quảng cáo, vì nhà quảng cáo và nhà xuất bản có thể mua không gian quảng cáo từ nhiều mạng khác nhau để cân bằng lưu lượng truy cập giữa tất cả các không gian số.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Looking for ways to maximize  
your mobile growth?
Book a demo today!