Ad network (Mạng quảng cáo)
Ad network (Mạng quảng cáo)
Mạng quảng cáo đóng vai trò trung gian giữa nhà quảng cáo và nhà xuất bản, giúp nhà quảng cáo đạt được danh mục quảng cáo tối ưu cho chiến dịch của họ. Quá trình này hoàn thành khi các mạng quảng cáo tổng hợp danh mục quảng cáo có sẵn từ phía cung cấp (nhà xuất bản) và kết hợp chúng với nguồn từ phía yêu cầu (nhà quảng cáo) cho đến khi chúng tiếp cận tới người dùng mục tiêu.

Mạng quảng cáo là gì?

Mạng quảng cáo là bên trung gian trong quá trình bán danh mục quảng cáo giữa nhà quảng cáo và nhà xuất bản. Khi nhà quảng cáo tải chiến dịch sắp tới của họ lên các mạng quảng cáo và cài đặt một số dữ liệu như ngân sách, đối tượng mục tiêu và giới hạn tần suất, mạng quảng cáo bắt đầu hoạt động. Mạng quảng cáo sẽ duyệt qua kho quảng cáo được mua từ nhà xuất bản để xác định danh mục quảng cáo phù hợp nhất cho mỗi nhà quảng cáo, cuối cùng là kết nối hai bên để đạt được thỏa thuận chung.

Các loại mạng quảng cáo

Có nhiều loại mạng quảng cáo mà nhà quảng cáo và nhà xuất bản có thể chọn tùy thuộc vào nhu cầu và/hoặc chuyên môn của họ:

  1. Horizontal ad network (Mạng quảng cáo ngang): Mạng này không dành riêng cho một lĩnh vực cụ thể nào và có thể áp dụng cho nhiều ngành. Loại mạng này tập trung vào việc đạt đến đối tượng khán giả rộng lớn với quy mô và phạm vi. Chúng cũng có thể được sử dụng cho những chiến dịch quảng cáo đa kênh.
  2. Vertical ad network (Mạng quảng cáo dọc): Mạng này hướng đến một thị trường ngách cụ thể nào đó, ví dụ như thời trang hoặc thể thao. Bằng cách đi sâu vào một chủ đề, những mạng này tập trung nhắm đến những nhà quảng cáo và nhà xuất bản có sự tương đồng về mối quan tâm và nhu cầu.
  3. Premium ad network (Mạng quảng cáo cao cấp): Mạng này được coi là độc quyền, vì nó chỉ hợp tác với các nhà xuất bản lớn. Nhà quảng cáo có thể chi trả một khoản phí cao để có quyền truy cập vào danh mục chất lượng cao với tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn.
  4. Inventory-specific network (Mạng chuyên về danh mục): Mạng này chuyên về các danh mục hoặc định dạng cụ thể như video, quảng cáo di động, v.v.

Lợi ích của mạng quảng cáo

1. Tăng ROI (Tỷ suất hoàn vốn) cho nhà quảng cáo, mang lại doanh thu tức thì cho nhà xuất bản

Vì mạng quảng cáo cung cấp quy trình phù hợp và rõ ràng, nhà quảng cáo được đảm bảo giao dịch có lợi nhất - nghĩa là mạng quảng cáo sẽ giúp quảng cáo tối ưu lượt tiếp cận cũng như là lượt xem và nhấp chuột. Tương tự vậy, miễn là nhà xuất bản tham gia vào mạng quảng cáo với các không gian quảng cáo được chỉ định trên trang web, ứng dụng hoặc nền tảng theo nhu cầu, họ có thể tạo nguồn doanh thu ngay lập tức, giúp bù đắp cho chi phí vận hành.

2. Mở rộng đối tượng khán giả

Mạng quảng cáo giúp cho cả nhà quảng cáo và nhà xuất bản mở rộng lượng khán giả của họ. Mạng quảng cáo sẽ cung cấp cho nhà quảng cáo một lượng lớn các nhà xuất bản để lựa chọn trong giới hạn ngân sách mong muốn, cho đến khi họ đạt được danh mục tối ưu. Đối với nhà xuất bản, hệ thống đấu giá thời gian thực (RTB) thường được sử dụng trong các mạng quảng cáo sẽ đảm bảo tăng hiển thị danh mục quảng cáo của họ đối với nhiều nhà quảng cáo cho đến khi đạt đến đấu giá có giá trị cao nhất.

3. Hiệu quả về thời gian và chi phí

Mạng quảng cáo đã tự động hóa quá trình lọc danh mục quảng cáo và kết nối nhà quảng cáo với nhà xuất bản. Do đó, những người quảng cáo và nhà xuất bản không còn phải thực hiện công việc thủ công nữa, giúp tiết kiệm một lượng lớn thời gian và công sức. Đồng thời, mạng đảm bảo cả hai bên đều đạt được các giao dịch với lợi nhuận cao nhất, mang lại hiệu quả về chi phí.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.