Ad monetization (Kiếm tiền từ quảng cáo)
Ad monetization (Kiếm tiền từ quảng cáo)
Ad monetization chỉ sự tối ưu doanh thu kiếm được từ quảng cáo trên website hoặc ứng dụng di động

Ad monetization là gì?

Ad Monetization là quá trình kiếm tiền từ quảng cáo trên một trang web hoặc ứng dụng di động. Điều này liên quan đến việc tích hợp quảng cáo trên một nền tảng kỹ thuật số, như website, ứng dụng hay mạng xã hội với doanh thu có được từ chúng. Ad monetization có thể được đạt được thông qua các phương pháp khác nhau, như mô hình chi phí cho mỗi lượt nhấp chuột (Cost-per-Click/CPC), chi phí cho mỗi lượt hiển thị (Cost-per-Impression/CPI), hoặc chi phí cho mỗi hành động (Cost-per-Action/CPA). Ngoài ra, các loại quảng cáo khác nhau như quảng cáo hiển thị, nội dung tài trợ, tiếp thị liên kết, quảng cáo dạng video hay âm thanh cũng được bao gồm khi xét đến khái niệm này.

Tại sao tối ưu doanh thu từ quảng cáo lại quan trọng?

Ad monetization là một khía cạnh quan trọng của quá trình tạo và phân phối nội dung số vì các lý do dưới đây:

  1. Tạo thu nhập cho người phát triển: Ad monetization là một trong những cách phổ biến nhất cho chủ sở hữu trang web và ứng dụng để kiếm tiền từ tài sản kỹ thuật số của họ. Cho dù thông qua quảng cáo hiển thị, nội dung tài trợ, hay tiếp thị liên kết, ad monetization giúp những người sáng tạo nội dung có thể tạo được thu nhập được từ sản phẩm của mình.
  2. Hiệu quả về chi phí: Ad monetization là một cách hiệu để doanh nghiệp tiếp cận đối tượng của họ với chi phí phải chăng. Thay vì trả một số tiền khổng lồ cho quảng cáo truyền thống trên truyền hình hoặc trên báo, các công ty có thể tiếp cận đối tượng của họ thông qua các nền tảng số với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với trước đây.
  3. Nhắm đến đối tượng phù hợp: Ad monetization cho phép nhà quảng cáo nhắm mục tiêu đến đối tượng khách hàng phù hợp. Bằng cách sử dụng các dữ liệu như lịch sử duyệt web, vị trí và đặc điểm dân số, quảng cáo có thể tiếp cận đối tượng khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả, từ đó cải thiện tỷ lệ chuyển đổi cũng như góp phần tăng doanh thu cho chủ sở hữu trang web hoặc ứng dụng.

Kiếm tiền từ Quảng cáo vs. Kiếm tiền từ Ứng dụng

Kiếm tiền thông qua quảng cáo và và thông qua ứng dụng (App monetization) đều là các phương pháp để thu lời từ tài sản trực tuyến, nhưng chúng có mục tiêu và phương thức khác nhau.

Ad monetization nhằm tối ưu doanh thu kiếm được từ việc quảng cáo trên một trang web hoặc ứng dụng di động. Nhà quảng cáo sẽ trả tiền để quảng cáo của họ được hiển thị trên nền tảng số.

Ngược lại, App monetization ám chỉ quá trình tối ưu doanh thu kiếm được một ứng dụng di động. Điều này có thể bao gồm các mục mua trong ứng dụng, đăng ký, và các hình thức khác để tạo ra doanh thu. App monetization cũng có thể bao gồm quảng cáo, nhưng thường tập trung vào các phương thức cụ thể cho ứng dụng trên điện thoại, như quảng cáo hoặc mua sắm trong ứng dụng. App monetization cũng có thể bao gồm các hình thức đăng ký trong ứng dụng, mô hình freemium, và các nguồn thu khác dành riêng cho ứng dụng di động.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.