Ad Mediation (Giải pháp Trung gian quảng cáo)
Ad Mediation (Giải pháp Trung gian quảng cáo)
Giải pháp trung gian quảng cáo là một công nghệ cho phép quản lý nhiều mạng quảng cáo thông qua một SDK duy nhất. Các nền tảng trung gian quảng cáo có thể tối ưu hóa quá trình phân phối quảng cáo và tối đa hóa doanh thu, CPM, và tỷ lệ lấp đầy cho nhà xuất bản.

Giải pháp trung gian quảng cáo hoạt động như thế nào? 

Giải pháp trung gian quảng cáo được vận hành thông qua các nền tảng trung gian quảng cáo, trong đó nhà xuất bản có thể truy cập nhiều mạng quảng cáo để tìm ra quảng cáo tốt nhất và có lợi nhất để lấp đầy kho quảng cáo của họ. Những nền tảng trung gian này được lập trình trong các bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) và được tích hợp vào ứng dụng trước khi ra mắt. Có chủ yếu hai loại trung gian quảng cáo được sử dụng.

Đấu giá theo dạng thác nước (Waterfall Bidding) 

Đấu giá theo dạng thác nước là cách truyền thống của việc đấu giá và chạy quảng cáo, trong đó nhà xuất bản có quyền kiểm soát các mạng quảng cáo mà họ muốn cung cấp quyền truy cập vào kho quảng cáo. Khi SDK gửi một yêu cầu đấu giá đến nền tảng trung gian quảng cáo, nền tảng xác định xem mạng quảng cáo nào phù hợp nhất để đặt đấu giá và xếp hạng chúng theo thứ tự ưu tiên. Sau đó, nền tảng trung gian quảng cáo đi qua danh sách và yêu cầu đấu giá mỗi lần từ một mạng quảng cáo. Nếu mạng quảng cáo có xếp hạng cao nhất không đáp ứng được yêu cầu, nó sẽ được chuyển cho mạng ngay sau đó. Nền tảng trung gian quảng cáo tiếp tục quá trình này cho đến khi có một mạng quảng cáo nào đó đưa ra một đấu giá chấp nhận được. Mọi mạng quảng cáo được xếp hạng thấp hơn, dù có đưa ra giá cao hơn hay không, đều tự động bị bỏ qua, và nền tảng trung gian quảng cáo đề xuất quảng cáo tương ứng trên ứng dụng di động. 

Đấu giá tiêu đề trong ứng dụng (In-app Header Bidding) 

Khác với đấu giá theo dạng thác nước, nơi các mạng quảng cáo đấu giá một cách lần lượt, đấu giá tiêu đề trong ứng dụng cho phép nhiều mạng quảng cáo cạnh tranh đồng thời để giành một cơ hội quảng cáo duy nhất mà không cần có một thứ tự xác định trước. Hệ thống này sử dụng công nghệ đấu giá thời gian thực (RTB) để mở cửa đấu giá cho nhiều nguồn cung cấp nhất có thể, và người chấp nhận giá cao nhất sẽ tự động giành được lượt hiển thị.

Lợi ích của việc sử dụng nền tảng giải pháp trung gian quảng cáo  

Tăng cường quyền truy cập và tỷ lệ lấp đầy của mạng quảng cáo 

Nền tảng trung gian quảng cáo trở nên vô cùng tiện lợi cho nhà xuất bản thông qua việc tập trung nhiều mạng quảng cáo vào một SDK thay vì phải ngồi truy cập vào từng mạng đơn lẻ. Không chỉ làm tăng tốc quá trình đấu giá, mà nhà xuất bản còn có thể làm việc với nhiều mạng quảng cáo hơn. Kết quả là, nhu cầu sẽ tăng và phạm vi lựa chọn cũng trở nên rộng lớn lớn, điều này giúp tỷ lệ lấp đầy quảng cáo được cải thiện. 

Tối đa hóa Doanh thu & CPM (Chi phí mỗi nghìn) 

Các nền tảng giải pháp trung gian quảng cáo ngày càng trở nên hữu ích để tối ưu hóa doanh thu và chi phí mỗi nghìn (CPM) của quảng cáo. CPM chỉ ra chi phí của một quảng cáo mỗi 1 nghìn lần xuất hiện, và các nền tảng trung gian có khả năng so sánh CPM của mỗi cuộc đấu giá để đảm bảo rằng chỉ có quảng cáo có chi phí cao nhất được hiển thị. Sử dụng dữ liệu được tạo ra từ các mạng quảng cáo, các nền tảng trung gian có thể xác định ngay lập tức quảng cáo có lợi nhuận nhất và hiển thị chúng trong các ứng dụng di động.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.