Ad Inventory (Không gian quảng cáo)
Ad Inventory (Không gian quảng cáo)
Không gian quảng cáo (Ad inventory) là thuật ngữ chỉ không gian quảng cáo có sẵn trên một nền tảng hoặc phương tiện cụ thể.

Không gian quảng cáo là gì?

Không gian quảng cáo (Ad Inventory) là lượng không gian hoặc cơ hội có sẵn cho quảng cáo trên một nền tảng hoặc phương tiện cụ thể. Một số ví dụ về ad inventory có thể bao gồm không gian dành cho banner trên trang web, vị trí quảng cáo trên ứng dụng di động hay trong video và nhiều hơn nữa. Tổng lượng không gian quảng cáo cho một nền tảng được xác định bởi số lượng người dùng hoặc lượt truy cập mà nó có, cũng như như số lượng vị trí đặt quảng cáo có sẵn trên nền tảng. Không gian này có thể được bán thông qua một nền tảng quảng cáo tự động, nơi sử dụng thuật toán để tiến hành không gian quảng cáo trong thời gian thực.

Tại sao không gian quảng cáo lại có vai trò quan trọng?

Đại diện cho trữ lượng không gian hoặc cơ hội có sẵn cho quảng cáo trên mỗi nền tảng, việc hiểu và quản lý ad inventory có vai trò quan trọng đối với cả nhà quảng cáo và phát hành. Sự thành công của một chiến dịch cũng như doanh thu được tạo ra từ các nỗ lực quảng cáo chịu ảnh hưởng rất lớn từ không gian này.

Đối với nhà quảng cáo, ad inventory quan trọng vì nó đại diện cho tiềm năng tiếp cận và hiển thị của chiến dịch. Bằng cách mua một khoảng không gian quảng cáo trên một nền tảng với cộng đồng người dùng lớn, nhà quảng cáo có thể tăng cơ hội quảng cáo của họ được xem bởi một đông đảo người dùng. Ngoài ra, ad inventory cũng có thể được thiết lập để hướng đến đối tượng cụ thể, từ đó đảm bảo rằng quảng cáo được xem bởi nguồn khán giả phù hợp nhất.

Đối với các nền tảng, ad inventory cũng quan trọng vì chúng là nguồn doanh thu đáng kể cho nhà phát hành. Các bên sản xuất có thể tận dụng nội dung của mình và tạo ra doanh thu từ quảng cáo bằng cách cung cấp ad inventory trên nền tảng xây dựng. Ngoài ra, quản lý ad inventory một cách hiệu quả cũng giúp duy trì sự cân bằng giữa việc hiển thị quảng cáo và cung cấp trải nghiệm người dùng tích cực. Đây là yếu tố hết sức quan trọng vì quá nhiều quảng cáo có thể dẫn đến sự chán chường của người dùng và giảm lưu lượng truy cập.

Những nguyên nhân nào gây ảnh hưởng đến giá bán của không gian quảng cáo?

Trong ngành công nghiệp quảng cáo, một số nhân tố có thể tác động đến giá bán của ad inventory bao gồm:

  1. Kích cỡ tệp đối tượng và đặc điểm nhân khẩu học: Không gian dành cho trưng bày quảng cáo trên các nền tảng có cộng đồng người dùng lớn và đặc điểm nhân khẩu học cụ thể thường có giá đắt hơn, vì các nhà quảng cáo sẽ sẵn lòng chi trả nhiều hơn cho khả năng tiếp cận và hiển thị mà những nền tảng này có thể mang lại.
  2. Độ phổ biến của nền tảng: Không gian trên các nền tảng phổ biến và đã được thiết lập tốt thường đắt hơn so với trên các nền tảng ít phổ biến hoặc mới xuất hiện.
  3. Định dạng quảng cáo: Các định dạng quảng cáo khác nhau như quảng cáo video, quảng cáo hiển thị và nội dung tài trợ có thể có các chi phí khác nhau. Ví dụ, quảng cáo video thường đắt hơn quảng cáo hiển thị, vì chúng thường có tính tương tác và tỷ lệ nhấp chuột cao hơn.
  4. Vị trí: Chi phí của ad inventory có thể thay đổi dựa trên vị trí của nền tảng hoặc phương tiện. Ví dụ, ad inventory trên một trang web với hầu hết lưu lượng từ Hoa Kỳ sẽ đắt hơn so với trang web có lưu lượng chủ yếu đến từ một quốc gia đang phát triển ít phổ biến.
  5. Thời điểm: Chi phí của ad inventory cũng có thể bị ảnh hưởng bởi thời gian. Ví dụ, trong mùa lễ, chi phí để mua không gian có thể tăng do nhu cầu cao.
  6. Thể loại: Các loại ad inventory khác nhau như CPM, CPC, CPA, CPV,...cũng sẽ có chi phí khác nhau.
  7. Tính có sẵn: Chi phí cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự có sẵn hay không của không gian quảng cáo. Nếu trữ lượng này khan hiếm, chi phí có thể tăng do nhu cầu cao.
  8. Ngân sách của nhà quảng cáo: Cuối cùng, chi phí đặt quảng cáo có thể bị ảnh hưởng bởi ngân sách của nhà quảng cáo, vì một số bên có thể sẵn lòng trả nhiều hơn cho ad inventory hơn so với những bên khác.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.