Return On Ad Spend (ROAS) - Lợi tức chi tiêu quảng cáo
Return On Ad Spend (ROAS) - Lợi tức chi tiêu quảng cáo
Return On Ad Spend (ROAS) là một tỉ lệ tính toán doanh thu tạo ra trên mỗi đô la được chi tiêu cho quảng cáo.

ROAS là gì?

Return on Ad Spend (ROAS) là một chỉ số hiệu suất được sử dụng để đo lường hiệu quả của một chiến dịch quảng cáo bằng cách tính toán số tiền doanh thu tạo ra cho mỗi đô la đã chi tiêu cho quảng cáo. Đây là một trong những KPI (Chỉ số hiệu suất chính) quan trọng nhất mà các nhà quảng cáo di động cần theo dõi khi đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của họ.

Làm thế nào để tính ROAS?

Công thức tính ROAS bao gồm:

ROAS = (Doanh thu từ Quảng cáo / Chi phí Quảng cáo) x 100

Ví dụ, nếu bạn đã chi tiêu $1,000 cho một chiến dịch quảng cáo và chiến dịch đã tạo ra $5,000 doanh thu, ROAS của bạn sẽ là 500%. ROAS càng cao thì càng tốt - điều này chỉ ra rằng chiến dịch quảng cáo của bạn đang tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Tại sao ROAS quan trọng?

Là một nhà quảng cáo di động, bạn muốn đảm bảo rằng những nỗ lực quảng cáo của mình đang tiếp cận đúng đối tượng và mang lại lợi nhuận đáng kể. Đây là lý do ROAS trở nên quan trọng. ROAS giúp những nhà quảng cáo di động đánh giá hiệu suất của chiến dịch quảng cáo của họ bằng cách tính toán doanh thu tạo ra cho mỗi đô la đã chi tiêu cho quảng cáo.

Thị trường quảng cáo di động rất cạnh tranh, và với nguồn ngân sách hạn chế, việc tối đa hóa lợi nhuận từ mỗi đô la quảng cáo chi tiêu rất quan trọng. ROAS giúp nhà quảng cáo di động hiểu rõ chiến dịch nào đang thành công nhất và chiến dịch nào không. Bằng cách đo lường ROAS, nhà quảng cáo di động có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu về việc phân phối ngân sách quảng cáo của họ, kênh nào để đầu tư, và chiến lược sáng tạo nào để sử dụng.

Một khía cạnh quan trọng khác của quảng cáo di động là việc ghi nhận chuyển đổi. Chiến dịch di động thường có xu hướng có một quãng đường chuyển đổi dài hạn. Đó là lý do tại sao việc đo lường ROAS giúp nhà quảng cáo di động xác định những điểm tiếp xúc nào trên hành trình khách hàng là quan trọng và lợi nhuận nhất.

Ngoài ra, bằng cách theo dõi ROAS theo thời gian, nhà quảng cáo di động có thể nhận biết xu hướng và điều chỉnh chiến lược quảng cáo của họ khi cần thiết. Bằng cách làm như vậy, những nhà quảng cáo có thể tối ưu hóa hiệu suất của chiến dịch và tăng cường doanh thu.

ROAS vs. ROI

ROAS và ROI (Lợi nhuận đầu tư) đều là chỉ số hiệu suất được sử dụng để đo lường hiệu suất của một đầu tư. Tuy nhiên, chúng được tính toán khác nhau và được sử dụng để đánh giá các khía cạnh khác nhau của một doanh nghiệp.

ROAS là một chỉ số được sử dụng đặc biệt để đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. Ngược lại, ROI là một chỉ số tổng quan hơn được sử dụng để đo lường tổng lợi nhuận từ một doanh nghiệp. ROI có thể được tính bằng cách chia lợi nhuận cho tổng đầu tư và nhân với 100. ROI được sử dụng để đánh giá tính lợi nhuận tổng quát của một doanh nghiệp và có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các quyết định về kinh doanh khác nhau, không chỉ là quảng cáo.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.