Daily Active Users (DAU) - Người Dùng Hàng Ngày
Daily Active Users (DAU) - Người Dùng Hàng Ngày
Người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) là một chỉ số đo lường số lượng người dùng duy nhất tương tác với ứng dụng trong một ngày cụ thể nào đó.

Daily Active Users là gì?

Daily Active Users (DAU) là một chỉ số đo lường số lượng người dùng duy nhất tương tác với một ứng dụng trong một ngày nhất định. Đây là một cách phổ biến để đánh giá sự phổ biến và mức độ tương tác của một ứng dụng và thường được sử dụng như một tiêu chí để so sánh hiệu suất của các nền tảng khác nhau hoặc theo dõi sự tăng trưởng hoặc suy giảm của một nền tảng duy nhất theo thời gian. DAUs thường được biểu thị dưới dạng trung bình hàng ngày trong một khoảng thời gian nhất định và có thể được phân chia theo độ tuổi, địa điểm hoặc các đặc điểm khác để cung cấp hiểu biết sâu hơn về hành vi người dùng.

Tại sao Daily Active Users quan trọng?

DAU là một chỉ số quan trọng đối với người quảng cáo di động vì nó đo lường sự phổ biến và mức độ tương tác của một ứng dụng di động. Số lượng DAU cao có thể cho thấy ứng dụng di động đang được sử dụng và được yêu thích, nhà quảng cáo muốn đạt được điều này thông qua tiếp cận một nhóm đối tượng đông với nhiều tương tác. Ngược lại, số lượng DAU thấp có thể cho thấy ứng dụng di động không phổ biến hoặc không đủ hấp dẫn. Ngoài việc cung cấp thông tin về hiệu suất tổng thể của một ứng dụng di động, DAU cũng có thể là một chỉ số quan trọng để theo dõi sự thành công của các chiến dịch quảng cáo hoặc để so sánh hiệu suất của các ứng dụng di động khác nhau. Ví dụ, nếu một chiến dịch quảng cáo thành công trong việc tăng DAU của một ứng dụng di động, nó có thể được xem là một thành công từ phía người quảng cáo. Tương tự, nếu một ứng dụng di động có DAU cao hơn một ứng dụng khác, nó được xem là một lựa chọn hấp dẫn hơn cho các nỗ lực quảng cáo. Tóm lại, theo dõi DAU có thể cung cấp thông tin giá trị về hiệu suất và tiềm năng của một ứng dụng di động và có thể giúp người quảng cáo di động đưa ra quyết định có cơ sở về cách phân phối nguồn lực của họ.

Làm thế nào để tính DAU?

DAUs có thể được tính bằng cách lấy tổng số lượng người dùng duy nhất tương tác với một nền tảng trong một ngày nhất định và chia cho số ngày tổng cộng trong khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như một tháng hoặc một năm.

Để tính toán người dùng hoạt động hàng ngày (DAU), bạn phải trước tiên xác định số lượng người dùng duy nhất tương tác với ứng dụng trong một ngày cụ thể. Để thực hiện điều này, bạn có thể sử dụng một công cụ phân tích theo dõi hoạt động người dùng trên nền tảng của bạn. Khi bạn có thông tin này, bạn có thể tính toán DAU của mình bằng cách chia số lượng người dùng duy nhất cho số ngày trong khoảng thời gian bạn quan tâm. Ví dụ, nếu bạn có 10,000 người dùng duy nhất trên nền tảng của bạn trong một tháng ~ 30 ngày, DAU của bạn cho tháng đó sẽ là 333.3 (10,000 / 30 = 333.3). Bạn cũng có thể tính toán DAU hàng năm bằng cách chia tổng số lượng người dùng duy nhất cho số ngày trong năm. Điều quan trọng cần lưu ý là cách bạn định nghĩa "tương tác" trên nền tảng của mình có thể thay đổi tùy thuộc vào các mục tiêu cụ thể và các chỉ số bạn đang muốn theo dõi. Ví dụ, bạn có thể coi một người dùng đang "hoạt động" nếu họ chỉ đơn giản là truy cập trang web của bạn, hoặc bạn có thể coi họ là đang hoạt động chỉ khi họ thực hiện một hành động cụ thể.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

모바일 앱 성장의 시작

데이터 수집부터 광고 채널 성과 측정, 분석까지
에어브릿지에서 빠르고 정확하게
전세계 마케터 2만명과 함께하세요.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.