iOS & SKAN

Đảm bảo tiềm năng phát triển trên iOS

Tự tin tối ưu hóa và mở rộng quy mô phát triển trên iOS bằng khung
đo lường iOS và SKAN bảo mật riêng tư của chúng tôi.
Đăng ký dùng thử

Dễ dàng thiết lập

Tích hợp SKAN vào ứng dụng iOS với SDK iOS của chúng tôi mà không cần lập trình.
Chọn cách bạn muốn ứng dụng của mình gửi các hoạt động sau cài đặt tới SKAN từ bảng điều khiển trực quan của chúng tôi.
Khởi chạy các chiến dịch cùng các đối tác truyền thông tin cậy, theo dõi kết quả và tối ưu hóa chiến lược tăng trưởng.
Integrate SKAN into your iOS apps with our lightweight iOS SDK — without coding.
Choose how you want your your app to communicate post-install activities to SKAN from our intuitive dashboard.
Launch campaigns with your trusted media partners, monitor  performance results, and optimize your growth strategy.

Dùng dữ liệu SKAN
theo cách của bạn

Tối ưu hóa báo cáo SKAN để phù hợp với các KPI. Phân tích sâu dữ liệu để cá nhân hóa cách tiếp cận báo cáo hiệu suất SKAN bằng mô hình giá trị chuyển đổi linh hoạt của chúng tôi.

Tận dụng insight

Tự tin đo lường các chiến dịch iOS với bảng điều khiển tích hợp cho SKAN, iOS, và Android. Dễ dàng loại trừ việc tính lặp nhờ công tắc chống trùng lặp SKAN. Với góc nhìn toàn diện về đường cơ sở tự nhiên thực sự, bạn có thể tối ưu hóa chiến lược thông minh hơn mà không cần dự đoán.

Liên hệ ngay

Tìm hiểu cách bứt phá tăng trưởng
cho ứng dụng.
Đăng ký ngay để nhận insight hàng tuần từ 20.000+ chuyên gia marketer hàng đầu về ứng dụng
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.