App tracking transparency (ATT)
App tracking transparency (ATT)
App Tracking Transparency (ATT) là một tính năng có trong iOS 14.5 yêu cầu ứng dụng phải được sự cho phép của người dùng trước khi theo dõi dữ liệu của họ trên các ứng dụng di động, mang đến cho người dùng quyền kiểm soát đối với dữ liệu của mình và gia tăng tính minh bạch về quá trình thu thập dữ liệu.

App tracking transparency là gì?

App Tracking Transparency (ATT) là một tính năng do Apple phát hành từ iOS 14.5, yêu cầu ứng dụng phải có sự cho phép của người dùng trước khi theo dõi dữ liệu của họ trên các ứng dụng khác. ATT được thiết kế để mang lại cho người dùng quyền kiểm soát hơn đối với dữ liệu của họ và tăng cường tính minh bạch về quá trình thu thập dữ liệu được thực hiện bởi các nhà phát triển ứng dụng. Đối với ATT, ứng dụng phải hiển thị một thông báo yêu cầu sự cho phép của người dùng để theo dõi dữ liệu của họ, và người dùng có thể tùy chọn cho phép hoặc từ chối việc theo dõi. Ngoài ra, ứng dụng phải cung cấp thông tin chi tiết về quá trình thu thập dữ liệu trong App Store. Điều này giúp người dùng đưa ra quyết định với thông tin rõ ràng về việc tải và sử dụng ứng dụng. Nói tóm lại, App Tracking Transparency trở nên vô cùng quan trọng giúp người dùng có quyền kiểm soát lớn hơn với dữ liệu của mình và tăng cường tính minh bạch về quá trình thu thập dữ liệu trong hệ sinh thái ứng dụng di động.

Trước khi có ATT thì sao?

Trước khi ATT được triển khai, các nhà quảng cáo di động có quyền truy cập tới lượng lớn dữ liệu người dùng, bao gồm vị trí, lịch sử duyệt web và hành vi trong ứng dụng. Dữ liệu này được sử dụng để tiếp cận người dùng với quảng cáo cá nhân hóa, tăng khả năng chuyển đổi và tạo doanh thu cho các nhà phát triển ứng dụng. Ngoài ra, các nhà quảng cáo di động có khả năng theo dõi người dùng qua các ứng dụng và trang web khác nhau, cho phép họ xây dựng các hồ sơ chi tiết về người dùng và tiếp cận họ với quảng cáo cá nhân hóa cụ thể và chính xác hơn nữa.

Tác động của app tracking transparency đối với những nhà quảng cáo di động

Việc Apple giới thiệu ATT trong phiên bản iOS 14.5 đã tạo ra cơn sốt lớn trong ngành quảng cáo di động.

Một trong những tác động quan trọng nhất của ATT đối với những nhà quảng cáo di động là sự sụt giảm lượng dữ liệu có sẵn. Với sự xuất hiện của ATT, những nhà quảng cáo di động giờ đây phải có sự cho phép của người dùng trước khi theo dõi dữ liệu của họ, và người dùng có thể tùy ý lựa chọn cho phép hoặc từ chối việc theo dõi. Điều này có nghĩa là những nhà quảng cáo di động sẽ có ít quyền truy cập vào dữ liệu người dùng hơn với ít quảng cáo cá nhân hóa hơn.

Một tác động khác của ATT đối với những nhà quảng cáo di động là sự cạnh tranh khốc liệt hơn để có sự cho phép của người dùng. Với sự xuất hiện của ATT, người dùng có thể lựa chọn việc cho phép hay không cho phép theo dõi từ những nhà quảng cáo di động. Điều này có nghĩa là những nhà quảng cáo sẽ phải cố gắng hơn để thuyết phục người dùng cho phép theo dõi, việc này có thể dẫn đến việc giảm số lượng người dùng cho phép theo dõi.

Sự xuất hiện của ATT cũng có thể dẫn đến kiểm tra tăng cường về ngành công nghiệp quảng cáo di động và có thể các quy định nghiêm ngặt hơn trong tương lai. Tăng cường tính minh bạch về quá trình thu thập dữ liệu có thể dẫn đến sự cẩn trọng từ phía công chúng đối với ngành công nghiệp quảng cáo di động, dẫn đến các quy định nghiêm ngặt và các hướng dẫn về thu thập và sử dụng dữ liệu.

Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Liên hệ ngay

Tìm hiểu cách bứt phá tăng trưởng
cho ứng dụng.
Đăng ký ngay để nhận insight hàng tuần từ 20.000+ chuyên gia marketer hàng đầu về ứng dụng
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.