E-commerce (Thương mại điện tử)
E-commerce (Thương mại điện tử)
Thương mại điện tử, viết tắt là e-commerce, chỉ việc mua bán hàng hóa thông qua internet.

Thương mại điện tử là gì?

Thương mại điện tử (hay còn gọi là e-commerce) đề cập đến việc mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ qua internet. Lĩnh vực bao gồm nhiều loại giao dịch, từ việc mua sắm trực tuyến các sản phẩm vật lý đến việc hỗ trợ các giao dịch tài chính. Thương mại điện tử đã cách mạng hóa các doanh nghiệp về thương mại, cho phép việc tiếp cận khách hàng toàn cầu và thực hiện giao dịch 24/7. Ngoài ra, thương mại điện tử cũng tạo ra những cơ hội mới cho người tiêu dùng, giúp họ dễ dàng so sánh giá và tham khảo đa dạng các sản phẩm. Tóm lại, thương mại điện tử là một thuật ngữ khá rộng, bao gồm tất cả các giao dịch thương mại được thực hiện điện tử.

Tại sao thương mại điện tử quan trọng đối với các nhà quảng cáo di động?

Dữ liệu và phân tích

Thương mại điện tử cũng cho phép doanh nghiệp thu thập và phân tích dữ liệu về hành vi và sở thích của khách hàng. Điều này được sử dụng để đưa ra quyết định có cơ sở về phát triển sản phẩm, chiến lược tiếp thị và các khía cạnh khác. Ngoài ra, các nền tảng thương mại điện tử có thể cung cấp thông tin hữu ích về xu hướng mua sắm của khách hàng, giúp người quảng cáo tạo ra thông báo đẩy hoặc ý tưởng khuyến mãi để tăng doanh số bán hàng.

Cá nhân hóa

Các nền tảng thương mại điện tử cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh dịch vụ khách hàng của họ. Bằng cách phân tích dữ liệu của khách hàng, người quảng cáo có thể tạo ra các chiến dịch cụ thể, đề xuất sản phẩm cá nhân hóa và chiến dịch email theo từng khách hàng. Các chiến dịch được cá nhân hóa giúp tăng cường khả năng giữ chân và mức độ hài lòng của khách hàng.

Các loại thương mại điện tử

  • Thương mại di động (m-commerce): M-commerce là một loại thương mại điện tử được thực hiện thông qua các thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy tính bảng. Ta có thể kể đến việc mua sắm sản phẩm và dịch vụ qua ứng dụng di động hoặc trang web được tối ưu hóa cho di động.
  • Thương mại xã hội: Loại thương mại điện tử này sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội, bao gồm việc mua bán sản phẩm và dịch vụ trực tiếp trên các nền tảng truyền thông xã hội hoặc thông qua các chợ trên các nền tảng này.
  • Giao hàng trực tiếp (Dropshipping): Đây là một mô hình bổ trợ, giúp người bán online không cần giữ hàng trong kho. Thay vào đó, người bán sẽ mua sản phẩm từ bên thứ ba và gửi trực tiếp đến khách hàng.
Subscribe to the newsletter for marketing trends, insights, and strategies.
Get a mail whenever a new article is uploaded.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

모바일 앱 성장의 시작

데이터 수집부터 광고 채널 성과 측정, 분석까지
에어브릿지에서 빠르고 정확하게
전세계 마케터 2만명과 함께하세요.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.