Whitepaper
Xây dựng trải nghiệm tuyệt vời từ Web tới App

Một chiến dịch thu hút người dùng di động kết hợp trải nghiệm web-to-app tốt đang trở thành chiến lược phổ biến để tăng cường chuyển đổi trong ứng dụng. Nhiều marketer hiện đang tận dụng mobile web để cung cấp nội dung và ưu đãi phong phú cho người dùng trước khi dẫn họ đến cửa hàng ứng dụng.

Một yếu tố chung trong những trải nghiệm web di động này là sự hiện diện của các nút CTA - khuyến khích người dùng tải xuống ứng dụng di động hoặc mở một trang cụ thể trong ứng dụng. Còn được biết đến với tên gọi Smart App Banners, các nút này giúp tạo ra những hành trình liền mạch và suôn sẻ qua các nền tảng, từ đó tăng tỷ lệ cài đặt và chuyển đổi trong ứng dụng.

Thông qua hợp tác với App Growth Network, Airbridge đã khám phá các chiến lược web-to-app tốt nhất và cách bạn có thể xây dựng Smart App Banners để tối đa hóa sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Nội dung bên trong bao gồm:

  • Xu hướng và thông tin chi tiết về khám phá việc sử dụng nút CTA của các ứng dụng khác nhau
  • Các phương thức tốt nhất cho việc sử dụng Smart App Banners để xây dựng chiến lược web-to-app hiệu quả
  • Vai trò của deep link trong việc ngăn chặn sự bỏ ngang của người dùng và tăng tỷ lệ chuyển đổi

Nhận bản PDF ngay hôm nay!

Valid number
Thank you!
Your form has been submitted successfully.
Click to download
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.