Whitepaper
ChatGPT và tương lai của ngành Marketing

Các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models - LLM) đã khẳng định vị thế vững chắc của mình, thay đổi trải nghiệm người dùng thông qua công nghệ siêu cá nhân hóa (hyperpersonalization), đồng thời tạo ra các khái niệm hoàn toàn mới trong các ngành sản phẩm và dịch vụ.

Trong lĩnh vực marketing số, LLMs như ChatGPT đang thúc đẩy một cuộc cách mạng to lớn. Chúng có thể tạo ra nội dung quảng cáo, bài viết blog và tiên phong trong các sáng kiến trên nền tảng quảng cáo. Mặc dù chúng ta mới chỉ bắt đầu nhận ra ảnh hưởng sâu rộng của ChatGPT, một điều chắc chắn là những thay đổi thú vị vẫn đang chờ đợi ở phía trước.

Sách trắng của Airbridge phục vụ như một hướng dẫn thiết yếu giúp doanh nghiệp thích nghi và phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh marketing không ngừng biến đổi này. Khám phá chi tiết về Chat GPT và các LLM khác, cũng như cách các marketer có thể khai thác tiềm năng của chúng, từ đó có cái nhìn rõ nét hơn về sự phát triển và tương lai hứa hẹn của những mô hình có thể thay đổi cuộc chơi này. Cùng vén màn những sáng kiến và cơ hội đang chờ đợi trong lĩnh vực marketing số.

Nội dung bao gồm:

  • Cơn sốt Chat GPT; AI tạo sinh, NLP và LLM
  • LLM trong thực tiễn: Các trường hợp sử dụng thực tế
  • LLM trong Marketing: Xu hướng và Cơ hội

Nhận bản PDF ngay hôm nay!

Valid number
Thank you!
Your form has been submitted successfully.
Click to download
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Talk to us!

Ready to accelerate your app's growth?
The expertise and tools you need are just a chat away.
Join 20,000+ leading app marketing professionals for weekly insights
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.